Wörterbuch Esperanto (Suche über Wortwurzel)


Ergebnis der Suche nach ĉi: 1 Datensätze mit Übereinstimmungen.


Wurzel Charakter der Wurzel Übersetzung Abb.

 ĉi
WWW:

[Adverb]

»ĉi« weist auf Näherliegendes, Zuletztgenanntes oder am gleichen Ort Befindliches, kann vor oder nach dem Bezugswort stehen, wird manchmal alleinstehend als »dieser« benutzt. Vergleiche: Tabellenwörter mit »ti-«


 • ĉi tio, tio ĉi — dieses (tio — jenes)
 • ĉi tiu, tiu ĉi — dieser (tiu — jener)
 • ĉi tie, tie ĉi — hier (tie — dort)
 • ĉi ĉio — das alles
 • ĉi ĉiu.j — diese alle

 • ĉi-apud.e — hier daneben
 • ĉi-foj.e — diesmalig, dieses Mal
 • ĉi-hejm.e — hier zu Hause
 • ĉi-kaz.e — in diesem Fall
 • ĉi-kun.e — anbei, beiliegend
 • ĉi-mal.supr.e — hier unten
 • ĉi-rilat.e — in dieser Beziehung, diesbezüglich
 • ĉi-supr.e — hier oben
 • ĉi-tie.a — hiesig
 • ĉi-trans.e.n — hier hinüber
 • ĉitiulande hierzulande (Göhl)
Hinweis:
 1. Obwohl »ĉi« prinzipiell vor oder hinter dem Bezugswort stehen kann, ist es empfehlenswert, es immer vor das Bezugswort zu setzen.
 2. »ĉi« wird vor bzw. hinter einem nicht abgeleiteten Formwort (Tabellenwort) ohne Bindestrich benutzt.
 3. »ĉi« sollte nicht allein anstelle von »ĉi tiu« usw. benutzt werden.
 4. Mit abgeleiteten Formwörtern, Adverbien u. ä. wird »ĉi« mit einem Bindestrich geschrieben (siehe obige Beispiele).
 5. »la« (der) ist ein schwacher, »tiu« (jener) ein stärkerer, »ĉi tiu« (dieser) der stärkste Hinweis auf etwas Bekanntes, Bestimmtes.

El la Lingvaj Respondoj:

PRI LA FORMO »ĈIO ĈI«

Anstataŭ »ĉio tio ĉi« vi povas tre bone diri »ĉio ĉi«, ĉar la vorto »ĉi« jam per si mem signifas proksiman montron.

La Esperantisto, 1889, p. 15


PRI LA VORTOJ KUN »ĈI«

Ni havas egalan rajton uzi la »ĉi« antaŭpost la pronomo (aŭ adverbo); sed ĉar la »ĉi« estas tiel forte ligita kun sia pronomo, ke ili ambaŭ prezentas kvazaŭ unu vorton, kaj ĉar tiu kvazaŭ-unu-vorto per la loko de sia akcento faras impreson de neharmonia escepto inter ĉiuj vortoj de Esperanto, tial pro belsoneco ordinare estas preferinde starigi »ĉi« antaŭ la montra vorto. La uzado de streketo inter la montra vorto kaj »ĉi« (t.e. skribado »tiu-ĉi« aŭ »ĉi-tiu« anstataŭ »tiu ĉi« aŭ »ĉi tiu«) ŝajnas al mi nur simpla erara kutimo, kiun nenio pravigas.

Respondo 52, Oficiala Gazeto, IV, 1911, p. 2


 

© Michael Lennartz 2008-2021
2021-03-02, 14:54:20 / Laufzeit: 0,144116 s
zur Startseite