Wörterbuch Esperanto (Suche über Wortwurzel)


Ergebnis der Suche nach -eg-: 1 Datensätze mit Übereinstimmungen.


Wurzel Charakter der Wurzel Übersetzung Abb.

 -eg-
WWW:

[Suffix]

Suffix, das eine Steigerung, Vergrößerung oder Verstärkung bezeichnet:


 • bel.eg.a — wunderschön
 • fru.eg.e — in aller Frühe
 • kort.eg.o — Fürstenhof
 • kuraĝ.eg.a — tollkühn
 • mal.dik.eg.a — hager
 • mal.grand.eg.a — winzig
 • mont.eg.ar.o — Hochgebirge
 • paf.il.eg.o — Kanone
 • pord.eg.o — Tor
 • rapid.eg.a — blitzschnell
 • tre.eg.e — überaus
 • varm.eg.a — heiß
 • vent.eg.o — Sturm
Hinweis:

Dieses Suffix war ursprünglich dazu gedacht, neue Begriffe mit einer speziellen Bedeutung zu bilden (etwa: homo = Mensch, homego = Riese). Es hat sich eingebürgert, es vor allem im Sinn von »sehr groß« (granda, forta, tre) des Grundwortes zu benutzen.


El la Lingvaj Respondoj:

PRI LA SUFIKSO EG

Tute prave vi diras, ke la sufikso eg ne povas servi por simpla anstataŭado de la vortoj »granda« aŭ »tre«, sed ĝi devas servi por kreado de vortoj novaj kun senco speciala. Tia neĝusta uzado de la sufikso certe ne estas aprobinda, kaj, kiom oni povas, oni devas ĝin eviti. Tamen esti tro severaj en ĉi tiu rilato ni ankaŭ ne devas. En multaj okazoj, en kiuj ni povus bone uzi la vortojn »granda« aŭ »tre«, ni povas ankaŭ sen peko kontraŭ la spirito de Esperanto uzi la sufikson eg, ĉar tre ofte la saman ideon unu persono povas prezenti al si kiel ideon simplan en granda mezuro, dum alia persono ĝin prezentas al si kiel ideon specialan. Ekzemple, la vorton »bonega« ni preskaŭ ĉiam povus anstataŭigi per »tre bona«, kaj tamen en la samaj okazoj oni ankaŭ povas prezenti al si bonecon eksterordinaran kaj uzi por ĝi vorton apartan tiel same, kiel oni faras preskaŭ en ĉiuj lingvoj.

Laŭ mia opinio ni devas esti tre singardaj nur en tiaj okazoj, en kiuj ni povus ricevi aŭ senduban, por niaj oreloj malagrablan, eraron kontraŭ la lingvo, aŭ tute malĝustan sencon; sed en ĉiuj aliaj okazoj tro granda severeco kaj katenado estas superflua. En tiaj okazoj, kie kelka libereco alportas al ni nenian malutilon, kial ni devus senbezone nin malliberigi?

Respondo 38, La Revuo, 1908, Majo


 

© Michael Lennartz 2008-2020
2020-10-28, 02:48:39 / Laufzeit: 0,082278 s
zur Startseite