Wörterbuch Esperanto (Suche über Wortwurzel)


Ergebnis der Suche nach ambaŭ: 1 Datensätze mit Übereinstimmungen.

Wurzel Charakter der Wurzel Übersetzung Abb.

 ambaŭ
WWW:

[Pronomen]

ambaŭ — beide

Hinweis:

»ambaŭ« lässt sich nicht eindeutig einer Wortart zuordnen. Es ist Adjektiv, Numeral und Pronomen.


El la Lingvaj Respondoj:

PRI LA UZADO DE »AMBAŬ«

»Ambaŭ« signifas: »ĉiuj du«, t.e. ĝi estas uzata anstataŭ »ĉiuj«, kiam ni parolas nur pri du personoj aŭ objektoj. Tial la konjunkcian uzadon de »ambaŭ« en la frazo »ni loĝas en Londono ambaŭ en somero kaj en vintro« mi trovas tute ne aprobinda (estas konsilinde diri: »kiel en somero, tiel ankaŭ en vintro«, aŭ »ne nur en somero, sed ankaŭ en vintro«). Kvankam mi ofte uzis la formon »la ambaŭ«, tamen mi opinias nun, ke pli logike estas uzi la vorton »ambaŭ« sen artikolo.

Respondo 54, Oficiala Gazeto, IV, 1911, p. 221


 

© Michael Lennartz 2008-2018
2018-10-19, 05:16:23 / Laufzeit: 0,035100 s
zur Startseite