Wörterbuch Esperanto (Suche über Wortwurzel)


Ergebnis der Suche nach kateĥiz: 1 Datensätze mit Übereinstimmungen.


Wurzel Charakter der Wurzel Übersetzung Abb.

 kateĥiz
WWW:

[transitives Verb]

kateĥiz.i — in der christlichen Lehre unterrichten


  • kateĥiz.ist.o — Katechet, Religionslehrkraft
Hinweis:

El la Lingvaj Respondoj:

PRI LA VORTO »KATEĤIZI«

La vorton »kateĥizi«, uzitan en la vortaro de O'Connor, mi trovas tute bona, ĉar ĝi estas internacia; el tiu vorto ni povas tute bone devenigi la vortojn »kateĥizo«, »kateĥizisto«, »kateĥizato« el tio ĉi tamen tute ne sekvas, ke la vortoj »kateĥismo« kaj »kateĥisto« estas malbonaj. »Kateĥismo« estas io alia ol »kateĥizo« sed se eĉ ni dirus, ke ambaŭ vortoj estas identaj kaj ni povas uzi »kateĥizo« anstataŭ »kateĥismo«, ni eĉ en tiu okazo tute ne bezonus elĵeti el nia lingvo la tute internacian kaj bonan vorton »kateĥismo«, sed ni povas tute sen ia maloportuneco lasi la vivon al ambaŭ vortoj kaj trankvile atendi, ke la komuna uzado iom post iom donos pli grandan forton al unu vorto kaj faros el la dua vorto ne plu uzatan arĥaismon.

Respondo 39, La Revuo, 1908, Majo


 

© Michael Lennartz 2008-2020
2020-10-23, 00:27:41 / Laufzeit: 0,074763 s
zur Startseite