Wörterbuch Esperanto (Suche über Wortwurzel)


Ergebnis der Suche nach oni: 1 Datensätze mit Übereinstimmungen.


Wurzel Charakter der Wurzel Übersetzung Abb.

 oni
WWW:

[Pronomen]

oni — man


    • Ĉi tiu oficisto informas onin precize Dieser Beamte klärt einen genau auf.
  • Ĉu oni ŝuldas respekton al friponoj, kiuj onin metas sur la pajlon. (Henri Vallienne: Ĉu li?) Schuldet man den Spitzbuben Respekt, die einen auf das Stroh gelegt haben?
  • La plimulto ne akceptis onian propran vidpunkton. Die Mehrheit akzeptierte nicht jemandes eigenen Standpunkt.
  • Li ĉiam respondas al oni (onin) malkaŝe. Er antwortet einem immer offen.
  • Oni ja tute ne plu vidas vin. Sie lassen sich ja gar nicht mehr sehen.
  • Oni manĝas kaj trinkas. Es wird gegessen und getrunken.
  • Oni rikoltis tritikon. Man erntete Weizen.
  • Ŝiaj radioj … estas varmegaj kaj ardigas onin per flama fajro. (Jean Forge: Abismoj) Ihre Strahlen sind heiß und erhitzen einen mit flammendem Feuer.
  • Tiel onin trafas fulmo. So trifft einen ein Blitz.
Hinweis:

El la Lingvaj Respondoj:

PRI »ONIN« KAJ »ONIA«

Akuzativo kaj pronomo poseda de la vorto »oni« estas per si mem formoj tute regulaj, kaj ĉiu havas plenan rajton ilin uzi, ĉar nenie en la »Fundamento« estas dirite, ke »oni« prezentas escepton el ĉiuj aliaj analogiaj pronomoj. Nur en la praktiko oni ĝis nun ne uzadis la formojn »onin« kaj »onia«, ĉar preskaŭ en ĉiuj plej gravaj lingvoj la vorto »oni« ne ŝanĝiĝas kaj la akuzativigo kaj adjektivigo de tiu ĉi vorto sonus tre strange en la oreloj de la plimulto de la Esperantistoj. Sed en Esperanto la »nekutimeco« ne prezentas gravan kaŭzon por neuzado; tial, kvankam mi persone ĉiam evitas la diritajn formojn, tamen, se iu ilin uzus, mi neniel povus vidi en tio ĉi ian pekon kontraŭ la reguloj aŭ kontraŭ la komuna spirito de nia lingvo.

Respondo 22, La Revuo, 1907, Aŭgusto


 

© Michael Lennartz 2008-2020
2020-10-28, 04:59:21 / Laufzeit: 0,086808 s
zur Startseite