Wörterbuch Esperanto (Suche über Wortwurzel)


Ergebnis der Suche nach pan: 1 Datensätze mit Übereinstimmungen.


Wurzel Charakter der Wurzel Übersetzung Abb.

 pan
Siehe auch:
WWW:

[Substantiv]

pan.o — Brot {Backwerk} {Kochkunst}


 • pan.er.o — Brotkrümel
 • pan.ist.o — Brotbäcker
 • pan.uj.o — Brotkasten, -trommel
 • pan.um.i — panieren

 • baston.pan.o — Stangenbrot
 • buter.pan.o — Butterbrot (vergleiche: sandviĉ.o)
 • krak.pan.o — Knäckebrot
 • pan.tranĉ.o — Brotscheibe, -schnitte
 • plat.pan.o — Fladenbrot
 • stang.o.pan.o — Baguette
 • ŝmir.pan.o — Sandwich (veraltet, neu: sandviĉ.o)

 • marista pano alternative Übersetzung für: Schiffszwieback

 

© Michael Lennartz 2008-2020
2020-10-28, 22:28:44 / Laufzeit: 0,075326 s
zur Startseite