Wir berichten in Deutsch über die internatione Sprache Esperanto in Schleswig-Holstein und in Esperanto über unser Bundesland.

Menu
P

Aktuale

19.06.2018: Mi ricevis informon de la Esperanto-Libroservo ( www.esperanto-buecher.de):

La renoma ĉeĥa eldonejo Kava-Pech publikigis la faman romanon de Bertha von Suttner: For la batalilojn! en Esperanto.

Ĝi havas 463 paĝojn, estas forte bindita kaj kostas 39,00 €.

Tiu ĉi kontraŭmilita romano verkita de la nobelpremiito (1905) pri paco Bertha von Suttner (1843-1914), tradukita en multajn lingvojn, estas konsiderata Biblio de la paco ne nur flanke de pacistoj, sed de ĉiuj pacamaj homoj. Malgraŭ tio, ke ĝi estas verkita fine de la 19a jarcento, ĝi perdis nenion el sia aktualeco. La verko estas envicigita en la UEA-serion Oriento-Okcidento (volumo 57). Ĝin tradukis Armand Caumont jam 1914.


En la sama eldonejo aperis nova eldono de la aventura historia romano de Leif Nordenstorm Arne la ĉefido.

Ĝi havas 113 paĝojn kaj kolorajn ilustraĵojn de Pavel Rak, estas forte bindita kaj kostas 15,90 €.

En la jaro 829 vivas Arne kun siaj amikoj en sveda vilaĝo. Lia avo estas vikingo. En la vilaĝo aperas du fremduloj, kiuj rakontas pri nova dio. Kiuj estas la viroj en la vikinga ŝipo, kiuj igas vilaĝanojn fuĝi el sia vilaĝo? Ĉu povas libera homo kaj sklavo ligi amikecon? La respondon vi trovos en ĉi tiu agrabla libro facile legebla, kiu taŭgas por junaj legantoj, sed ankaŭ por ĉiuaĝuloj.