Wörterbuch Esperanto (Suche über Wortwurzel)


Wurzel Charakter der Wurzel Übersetzung Abb.

 ĉu²
WWW:

[Adverb]

ĉu — ob


  • »ĉu« leitet Fragen ein, wenn diese nicht mit einem anderen Fragewort (ki-) beginnen.

  • ĉu ne? nicht wahr?
Hinweis:

El la Lingvaj Respondoj:

PRI LA VORTO »ĈU«

Vian opinion, ke la vorton »ĉu« ni devas, kiom eble, uzadi nur en senco demanda, mi trovas tute prava. Ni povas ĝin uzi ankaŭ en la senco de necerteco, aŭ de dubo, aŭ en aliaj similaj sencoj, kiam ni ne havas pli bonan vorton (kiel en via ekzemplo »ĉu pro timo, ĉu pro fiereco, li nenion respondis«), sed mi neniam konsilus uzi ĝin tute senbezone anstataŭ »jen«, »aŭ« k.t.p. Prave vi diras, ke la frazoj »ŝi kutimas havi ĉe sia zono ĉu rozon, ĉu diamanton« kaj »diru tion ĉu al la kapitano, ĉu al la leŭtenanto« estas ne tre bonaj; en la unua okazo mi preferus »jen«, en la dua »aŭ«.

Respondo 21, La Revuo, 1907, Junio


 

© Michael Lennartz 2008-2024
2024-07-13, 17:58:28 / Laufzeit: 0,010137 s
zur Startseite