Wörterbuch Esperanto (Suche über Wortwurzel)


Wurzel Charakter der Wurzel Übersetzung Abb.

 fe
WWW:

[Substantiv]

fe.o — nicht genauer bestimmtes, mit höheren Kräften begabtes Fabelwesen des europäischen Kulturkreises, ursprünglich (fe.o.j) Schicksalsgöttinnen


  • fe.in.o — Fee
Hinweis:

»Elfoj« sind Naturwesen, »feoj« Fabelwesen.

»fe.in.o« ist genau genommen nicht die weibliche Form von »fe.o«, sondern kann als eigenständige Wurzel verstanden werden. Trotzdem führen die meisten Wörterbücher nur »fe.o« als Wurzel.


El la Lingvaj Respondoj:

PRI LA DEVENO DE LA VORTO »EDZO«

Dank' al la afableco de S-ro D-ro Zamenhof, mi ricevis la solvon de tiu malgranda enigmo... La vere primitiva formo estas ne edz, sed edzin, de kiu devenas la formo edzo. Tiel same fraŭlo devenas de fraŭlino, kuzo de kuzino, kaj feo, kiun oni povus uzi, por montri fablan estulon, ekz. Oberono, kaj kiun oni povas devenigi de feino. La vorto edzino estis primitive sufikso, kiu poste fariĝis sendependa de la radikoj, al kiuj ĝi estis primitive aldonita. Jen kiamaniere la Majstro klarigis al mi la aferon: En la germana lingvo, reĝido heredonto de la krono estas nomata Kronprinz, kiu fariĝas en Esperanto kronprinco. La virino kunigita kun la kronprinco per leĝa ligilo estas nomata germane Kronprinzessin. Ĉi tiun lastan vorton D-ro Zamenhof transskribis Esperante kronprincedzino, kaj li tuj rimarkis, ke la finiĝo de tiu vorto, t. e. edzino, ricevis per si mem la sencon de virino kunigita kun viro per leĝa ligilo. Li do faris el ĉi tiu vorto: unue, ĝeneralan sufikson, esprimantan difinitan rilaton, kaj due, vorton memstaran kun tiu sama signifo. Poste el la vorto edzino li tute logike devenigis la vorton edzo.

Laŭ artikolo de Emile Boirac. Oficiala Gazeto, 1913, Decembro


 

© Michael Lennartz 2008-2023
2023-09-23, 05:10:10 / Laufzeit: 0,008360 s
zur Startseite