Wörterbuch Esperanto (Suche über Wortwurzel)


Wurzel Charakter der Wurzel Übersetzung Abb.

 kamerun
WWW:

[Substantiv]

  1. Kamerun.o — Kamerun (Berg) {Geografie}
  2. Kamerun.o — Kamerun (Staat in Afrika) {Geografie}

  • kamerun.an.o — Bewohner Kameruns

 

© Michael Lennartz 2008-2022
2022-12-03, 23:44:11 / Laufzeit: 0,009296 s
zur Startseite