Wörterbuch Esperanto (Suche über Wortwurzel)


Wurzel Charakter der Wurzel Übersetzung Abb.

 lakt
WWW:

[Substantiv]

lakt.o — Milch {Biologie} {Kochkunst}


  • lakt.um.o — Milch der Fische (weißliche Samenflüssigkeit des männlichen Fisches)

  • acid.lakt.o — Sauermilch
  • mam.lak.o — Muttermilch

  • lakto makulita per kafo Latte macchiato
Hinweis:

El la Lingvaj Respondoj:

PRI LA VORTO »LAKTUMO«

Mi tute konsentas kun vi, ke »lakto« kaj »laktumo« havas inter si preskaŭ nenion komunan, kaj ni havus plenan rajton uzi por »laktumo« ian vorton tute memstaran. Sed ĉar en multaj lingvoj por ambaŭ diritaj vortoj estas uzata la sama radiko, kaj ĉar la vorto »laktumo« estas ne malpli oportuna, ol ĉia tute memstara vorto, kaj ĉar tiu vorto jam troviĝas en la »Fundamento de esperanto«, tial ekzistas absolute nenia neceseco, ke ni forĵetu la oportunan vorton jam konatan kaj devigu la Esperantistojn lerni novan vorton.

Respondo 37 b, La Revuo, 1908, Majo


 

© Michael Lennartz 2008-2024
2024-07-13, 16:46:04 / Laufzeit: 0,010036 s
zur Startseite