Wörterbuch Esperanto (Suche über Wortwurzel)


Wurzel Charakter der Wurzel Übersetzung Abb.

 oskul
WWW:

[transitives Verb]

oskul.i — oskulieren, eine Oskulation bilden {Mathematik} (


  • oskul.o — Oskulation, Schmiegung (Berührung zweier Kurven)

 

© Michael Lennartz 2008-2023
2023-10-03, 07:55:45 / Laufzeit: 0,011147 s
zur Startseite