Wörterbuch Esperanto (Suche über Wortwurzel)


Wurzel Charakter der Wurzel Übersetzung Abb.

 ram
WWW:

[Substantiv]

ram.o — Ramme


  • ram.i — rammen (transitives Verb)

  • vapor.mov.a ram.o — Dampframme

 

© Michael Lennartz 2008-2024
2024-07-13, 15:34:27 / Laufzeit: 0,011593 s
zur Startseite