Wortwurzel Kategorie Übersetzung Hinweis Links Abbildung Sortierung
-aĉ- Suffix

Suffix, das eine äußere Verschlechterung, Wertlosigkeit, Untauglichkeit, ein miserables, hässliches, elendes Erscheinungsbild oder eine schlechte Qualität bezeichnet:


 • hund.aĉ.o — Köter
 • dom.aĉ.o — Bruchbude, elende Hütte
 • libr.aĉ.o — zerlesene Schwarte, Schmöker
 • vest.aĉ.o — Lumpen(kleid)
 • parol.aĉ.i — quatschen (intransitives Verb)
 • kri.aĉ.i — plärren, kreischen, grölen (intransitives Verb)

 • aĉ.e — elendig, armselig
 • aĉ.ig.i — verschandeln (transitives Verb)
 • aĉ.aĵ.o — Mist, Schund
 • aĉ.ec.o — Scheußlichkeit
 • aĉ.eg.a — abscheulich, grässlich
 • aĉ.e serv.em.a — unterwürfig
 • aĉ.ul.o — Kerl
 • mal.aĉ.a — cool (Slang)

 • Aĉe! Verflixt!
 • Tia aĉaĵo! So ein Quark!
(kein Bild) -acx-
-ad- Suffix

Suffix, das kennzeichnet, dass eine Handlung oder ein Zustand lang andauert oder wiederholt wird:


 • kri.ad.o — Schreien, Geschrei
 • manĝ.ad.o — das Essen (die Tätigkeit des Essens)
 • paf.ad.o — Schießerei
 • parol.ad.o — Sprechen, Rede, Vortrag, Ansprache
 • telefon.ad.o — Telefonieren (die Tätigkeit des Telefonierens)

 • Dum la manĝado ni parolis pri la venontaj balotoj. Während des Essens sprachen wir über die nächsten Wahlen.
(kein Bild) -ad-
-aĵ- Suffix

Suffix, das das Ergebnis einer Handlung, etwas Konkretes, eine Sache mit einer Eigenschaft, aus einem Material oder einfach ein Ding kennzeichnet. Bedeutet die Wortwurzel ein essbares Tier, drückt das Suffix die daraus bereitete Speise aus:


 • bel.aĵ.o — etwas Schönes
 • ĉeval.aĵ.o — Pferdefleisch
 • fum.aĵ.i — räuchern (transitives Verb)
 • fum.aĵ.o — Räucherware
 • las.it.aĵ.o — Hinterlassenschaft
 • leg.aĵ.o — Lesestoff
 • mal.oft.aĵ.o — Seltenheit
 • muzik.aĵ.o — Musikstück
 • pra.aĵ.o — Relikt
 • pres.aĵ.o — Drucksache
 • re.kant.aĵ.o — Refrain
 • re.freŝ.ig.aĵ.o — Erfrischung
 • suker.aĵ.o — Zuckerwerk
 • vid.aĵ.o — Anblick

El la Lingvaj Respondoj:

PRI LA SUFIKSO APUD VERBAJ RADIKOJ

Vi diras, ke kiam verba radiko ricevas la sufikson , tiam ni ofte ne scias, ĉu ĝi signifas »io, kio faras« aŭ »io, kio estas farata«. Kelkaj Esperantistoj opinias, ke la sufikso povas havi nur unu el la diritaj du sencoj, ekzemple nur la aktivan, kaj ĉiufoje, kiam ili trovas la diritan sufikson kun la senco pasiva, ili rigardas tion ĉi kiel simplan eraron. Tiu ĉi opinio tamen estas neĝusta: per si mem havas nek sencon ekskluzive aktivan, nek sencon ekskluzive pasivan, kaj tial ĝi povas esti uzata en ambaŭ sencoj. Severe precizigi la signifon de tiu ĉi sufikso en la senco aŭ nur aktiva aŭ nur pasiva — laŭ mia opinio — estas ne konsilinde, ĉar tio ĉi tute senbezone ligus nin kaj devigus nin ofte uzadi tro longajn formojn. Ĝenerale mi devas ripeti ĉi tie tion, kion mi jam kelkajn fojojn esprimis ĉe aliaj okazoj: ni ne devas peni, ke nia lingvo estu tro preciza, ĉar tiam ni nin mem nur katenus kaj ofte, por esprimi plej simplan ideon, ni devus uzi vorton deksilaban; ĉiufoje, kiam ni sen timo de malkompreniĝo povas doni al la uzanto liberecon, ni devas tion ĉi fari kaj permesi al li uzi laŭvole_ diversajn_ formojn (se ili nur ne estas kontraŭ la leĝoj de nia lingvo aŭ kontraŭ la logiko aŭ komprenebleco), anstataŭ postuli, ke li nepre uzu ĉiam nur unu formon. En ĉiuj okazoj (tre maloftaj), kiam la simpla uzado de povas doni ian malkompreniĝon, ni povas ja tre bone helpi al ni (kiel vi mem tute prave proponis) per la uzado de participo aktiva aŭ pasiva (ekzemple »ŝmirantaĵo« kaj »ŝmirataĵo«, kiuj ambaŭ prezentas formojn tute regule kreitajn laŭ la leĝoj de nia lingvo); sed ĉar, el 100 verbaj vortoj kun , 99 estas tute klaraj, kial do ni devas senbezone kateni nin kaj, precizigante la signifon de nur aktive aŭ nur pasive, konstante esti devigataj uzadi »antaĵo« aŭ »ataĵo« en ĉiuj aliaj okazoj? Por kio uzi ekzemple la longajn formojn »estantaĵo«, »kreskantaĵo«, aŭ »sendataĵo«, »kraĉataĵo« k.t.p., se ni egale klare povas esprimi tion saman per la pli mallongaj »estaĵo«, »kreskaĵo«, »sendaĵo«, »kraĉaĵo« k.t.p., pri kies senco povas ekzisti nenia dubo? Sekve se vi volas klarigi la signifon de kun verbaj radikoj, tiam anstataŭ diri, ke kun verbo signifas nur »io, kio faras«, aŭ nur »io, kio estas farata«, mi konsilas al vi diri: kun verbo signifas »ion, kio enhavas en si la ideon de la donita verbo« ĉu tiu ĉi ideo estas aktiva aŭ pasiva — tion ĉi la sufikso tute ne devas montri al ni, ĉar tion ĉi montras la senco de la vorto mem aŭ — en okazo de speciala neceseco — la aldono de la sufikso de aktiveco aŭ pasiveco. Tiu ĉi »speciala neceseco« tamen aperas nur tre malofte, ĉar eĉ ĉe tiuj verboj, kiuj povas doni egale bone aĵon aktivan kaj pasivan, la senco de la aĵo estas facile komprenebla el la kunteksto; ekz emple se mi diros »mi donas tion ĉi al vi kiel garantiaĵon de mia reveno«, neniu ja povas dubi, ke ni parolas ne pri garanti_at_aĵo, sed pri garanti_ant_aĵo.

Vian opinion, ke ofte (kiam povas ekzisti nenia dubo) ni povas eĉ forĵeti la kaj uzi simple nur la substantivan finiĝon o, — mi trovas tute prava; sed en la plimulto da okazoj inter o kaj »aĵo« estas granda diferenco.

P.S. Per stranga renkontiĝo de la cirkonstancoj mi ĵus ricevis leteron, kiu prezentas bonan ilustraĵon al tio, kion mi supre diris pri tro granda logikeco. Mia korespondanto skribas (iom ŝerce), ke la esprimo »Parolo de X en la kunveno Y« estas tute mallogika kaj malpreciza: anstataŭ »parolo« oni devas en tia okazo diri »antaŭpublikparolataĵo«. Ĉu vi aprobas tian precizan vorton?

Respondo 11, La Revuo, 1907, Aprilo.

(kein Bild) -ajx-
-an- Suffix

Suffix, das eine Zugehörigkeit, Einwohnerschaft, Mitgliedschaft, Gefolgschaft kennzeichnet:


 • an.o — Mitglied, Angehöriger
 • an.ar.o — Gefolge, Gefolgschaft
 • an.iĝ.i — Mitglied werden (intransitives Verb)

 • afrik.an.o — Afrikaner
 • berlin.an.o — Berliner
 • famili.an.o — Familienangehöriger
 • gimnazi.an.o — Gymnasiast
 • komitat.an.o — Komiteemitglied
 • klub.an.o — Klubmitglied
 • krist.an.o — Christ
 • sam.klas.an.o — Klassenkamerad
 • sam.land.an.o — Landsmann
 • sam.sort.an.o — Schicksalsgenosse
 • urb.an.o — Städter
(kein Bild) -an-
-ant- Suffix

Suffix, das das Partizip Präsens Aktiv bildet.


 • aĉet.ant.o — Käufer (Kaufender)
 • don.ant.o — Geber (Gebender)
 • posed.ant.o — Besitzer (Besitzender)

 • dormanta hundo ein schlafender Hund

Grammatik

Das Partizip Präsens Aktiv als Substantiv beschreibt eine Person, ein Tier oder eine Sache, die jetzt selbst handelt oder eine Funktion ausführt, und drückt eine nur vorübergehende, nicht berufsmäßige Beschäftigung (= Suffix -ist-) aus. Der Zeitrahmen beinhaltet das aktuelle und das generelle Präsens.

(kein Bild) -ant-
-ar- Suffix

Suffix, das eine geordnete Gruppe, eine Vielzahl bezeichnet, eine Gruppe von Objekten mit einer Gemeinsamkeit, die untereinander verbunden sind, eine Ansammlung gleichartiger Wesen und Gegenstände zu einem geschlossenen Ganzen, eine Liste oder einen Katalog:


 • ar.o — Menge {Mathematik}, Ansammlung, Schar, Satz, Set, Trupp, Cluster {EDV}
 • id.ar.o — Nachwuchs, Nachkommenschaft
 • il.ar.o — Toolbar {EDV}

Katalog, Liste:

 • adres.ar.o — Adressliste
 • hor.ar.o — Stundenplan, Fahrplan
 • nom.ar.o — Namensliste
 • vort.ar.o — Wörterbuch

Alle überhaupt existierenden:

 • bird.ar.o — Vogelwelt
 • gazet.ar.o — Presse
 • hom.ar.o — Menschheit
 • vort.ar.o — Wortschatz

Einige:

 • arb.ar.o — Wald
 • bird.ar.o — Vogelschar
 • dent.ar.o — Gebiss
 • estr.ar.o — Vorstand
 • hund.ar.o — Hundemeute
 • libr.ar.o — Bücherei
 • (ret.)paĝ.ar.o — Internetauftritt, Website
 • reg.ist.ar.o — Regierung

El la Lingvaj Respondoj:

PRI LA SUFIKSO AR

Vi diras, ke la sufikson ar ni devas uzi nur por esprimi aron da tiaj objektoj, kiuj estas esence ligitaj inter si kaj prezentas ian unuecon, kolektivan objekton (ekzemple »vortaro«, »arbaro«, »homaro«); sed por ia nombro da samspecaj objektoj, kiuj ne estas esence ligitaj inter si kaj ne prezentas kune ian unu ideon, vi konsilas uzi la esprimon »aron da« (ekzemple: »li ellernis aron da vortoj«, »tie kuŝis aro da dehakitaj arboj« k.t.p.). Vian opinion mi trovas ĝusta.

Respondo 33, La Revuo, 1908, Majo

(kein Bild) -ar-
-at- Suffix

Suffix, das das Partizip Präsens Passiv bildet.


 • am.at.o — Geliebter, ein Mann, der jetzt geliebt wird
 • am.at.in.o — Geliebte, eine Frau, der jetzt geliebt wird
 • favor.at.o — Günstling, jemand, der jetzt begünstigt wird
 • kon.at.o — Bekannter (als Mann)
 • kon.at.in.o — Bekannte (als Frau)

Grammatik

Das Partizip Präsens Passiv als Substantiv beschreibt eine Person, ein Tier oder eine Sache, die eine Handlung erleidet beziehungsweise auf die eingewirkt wird. Der Zeitrahmen beinhaltet das aktuelle und das generelle Präsens.

(kein Bild) -at-
-ĉj- Suffix

Suffix zur Bildung von männlichen Kosenamen (wird üblicherweise nach dem 1.-5. Buchstaben beziehungsweise nach der ersten oder zweiten Silbe eines Eigennamens angehängt):


 • Fri.ĉj.o — Fritzchen
 • Pe.ĉj.o — Peterchen
(kein Bild) -cxj-
-ebl- Suffix

Suffix, das eine Möglichkeit, etwas zu tun, kennzeichnet:


 • ebl.a — möglich, etwaig
 • ebl.e — vielleicht, möglicherweise
 • ebl.o, ebl.ec.o — Möglichkeit

 • mal.ebl.e — unmöglich
 • mal.ebl.ig.i — hindern, verhindern, behindern, verwehren, (kaŝe / sekrete) hintertreiben (transitives Verb)

 • ebl.ig.i — ermöglichen (transitives Verb)

 • kred.ebl.a — glaubhaft
 • laŭ.ebl.e — nach Möglichkeit
 • leg.ebl.a — leserlich
 • manĝ.ebl.a — essbar
 • ne.ebl.e — unmöglich, ausgeschlossen
 • ne.halt.ig.ebl.a — unaufhaltsam
 • ne.(pri.)dub.ebl.a — unzweifelhaft
 • ne.kontraŭ.star.ebl.a — unwiderstehlich
 • port.ebl.a — tragbar
 • plej.ebl.o — das Möglichste
 • vid.ebl.a — sichtbar

 • Ĉu vi eble scias, ĉu …? Wissen Sie vielleicht, ob …?
 • Eble li pravas. Er mag recht haben.
 • Estas eble, ke li resaniĝos. Es mag sein, dass er wieder gesund wird.
 • Estas eble, ke tio okazos. Das kann passieren.
 • Jes, eblas. Das, das ist möglich.
 • Kie li eble restadas? Wo mag er sich aufhalten?
 • kiel eble plej möglichst, so viel wie nur möglich
 • Kredeble / certe / verŝajne / supozeble / sendube li malsaniĝis. Er muss krank geworden sein.
 • surveturebla strato befahrbare Straße
 • irebla vojo begehbarer Weg
 • malebligi iun fari ion jemandem etwas verwehren
 • manĝeblaj kaj trinkeblaj aĵoj Dinge, die gegessen und getrunken werden können
 • Mi faros ĉion eblan! Ich werde mein Möglichstes tun!
 • Mi faros mian plejeblon. Ich werde mein Möglichstes tun.
 • mi ne havas alian eblecon ol mir bleibt nichts anderes übrig
 • Tio estas imagebla. Das lässt sich denken. / Das kann man sich vorstellen.
 • Tio ne eblas. Das ist nicht möglich. / Das ist nicht drin.
 • Tio ne estas malkonfesebla. Das lässt sich nicht leugnen / abstreiten.

»-ebl-« wird nicht angewendet bei ziellosen, nicht auf einen Gegenstand zielenden Verben:

 • brul.ig.ebl.a — brennbar (nicht: brulebla)
 • mort.ont.a — sterblich (nicht: mortebla)
(kein Bild) -ebl-
-ec- Suffix

Suffix, das eine Eigenschaft, einen Zustand, eine Abstraktion bedeutet:


 • ec.o — Eigenschaft, Wesen, Veranlagung, Merkmal

 • amik.ec.o — Freundschaft
 • bel.ec.o — Schönheit
 • ebl.ec.o — Möglichkeit
 • hom.ec.o — Menschlichkeit (auch altmodisch: Menschtum)
 • jun.ec.o — Jugend, Jugendlichkeit (Eigenschaft)
 • pret.ec.o — Bereitschaft
 • sol.ec.o — Einsamkeit
 • super.ec.o — Überlegenheit
 • vir.in.ec.o — Weiblichkeit

 • ostecaj manoj knochige Hände
 • vitrecaj okuloj glasige Augen (Beachte: vitraj okuloj Glasaugen)
(kein Bild) -ec-
-eg- Suffix

Suffix, das eine Steigerung, Vergrößerung oder Verstärkung bezeichnet:


 • bel.eg.a — wunderschön
 • fru.eg.e — in aller Frühe
 • grand.eg.a — riesig, riesengroß
 • hom.eg.o — Hüne, Riese
 • kort.eg.o — Fürstenhof
 • kuraĝ.eg.a — tollkühn
 • mal.dik.eg.a — hager
 • mal.grand.eg.a — winzig
 • mont.eg.ar.o — Hochgebirge
 • paf.il.eg.o — Kanone
 • pord.eg.o — Tor
 • rapid.eg.a — blitzschnell
 • tre.eg.e — überaus
 • varm.eg.a — heiß
 • vent.eg.o — Sturm

Dieses Suffix war ursprünglich dazu gedacht, neue Begriffe mit einer speziellen Bedeutung zu bilden (etwa: homo = Mensch, homego = Riese). Es hat sich eingebürgert, es vor allem im Sinn von »sehr groß« (granda, forta, tre) des Grundwortes zu benutzen.


El la Lingvaj Respondoj:

PRI LA SUFIKSO EG

Tute prave vi diras, ke la sufikso eg ne povas servi por simpla anstataŭado de la vortoj »granda« aŭ »tre«, sed ĝi devas servi por kreado de vortoj novaj kun senco speciala. Tia neĝusta uzado de la sufikso certe ne estas aprobinda, kaj, kiom oni povas, oni devas ĝin eviti. Tamen esti tro severaj en ĉi tiu rilato ni ankaŭ ne devas. En multaj okazoj, en kiuj ni povus bone uzi la vortojn »granda« aŭ »tre«, ni povas ankaŭ sen peko kontraŭ la spirito de Esperanto uzi la sufikson eg, ĉar tre ofte la saman ideon unu persono povas prezenti al si kiel ideon simplan en granda mezuro, dum alia persono ĝin prezentas al si kiel ideon specialan. Ekzemple, la vorton »bonega« ni preskaŭ ĉiam povus anstataŭigi per »tre bona«, kaj tamen en la samaj okazoj oni ankaŭ povas prezenti al si bonecon eksterordinaran kaj uzi por ĝi vorton apartan tiel same, kiel oni faras preskaŭ en ĉiuj lingvoj.

Laŭ mia opinio ni devas esti tre singardaj nur en tiaj okazoj, en kiuj ni povus ricevi aŭ senduban, por niaj oreloj malagrablan, eraron kontraŭ la lingvo, aŭ tute malĝustan sencon; sed en ĉiuj aliaj okazoj tro granda severeco kaj katenado estas superflua. En tiaj okazoj, kie kelka libereco alportas al ni nenian malutilon, kial ni devus senbezone nin malliberigi?

Respondo 38, La Revuo, 1908, Majo

(kein Bild) -eg-
-ej- Suffix

Suffix, das einen Ort, Raum, Stelle bezeichnet


 • ej.o — Ort, Stelle, Platz, Stätte

 • arm.il.ej.o — Arsenal
 • bier.ej.o — Biertube
 • blank.ig.ej.o — Bleiche
 • gard.ej.o — Wache, Wachraum
 • gast.ej.o — Gasthaus
 • halt.ej.o — Haltestelle
 • hund.ej.o — Hundehütte
 • kaf.ej.o — Café, Kaffeestube
 • koncert.ej.o — Konzerthaus
 • kuir.ej.o — Küche
 • lern.ej.o — Schule
 • loĝ.ej.o — Wohnung
 • neces.ej.o — Toilette, WC
 • preĝej.o — Kirche
 • pres.ej.o — Druckerei
 • vend.ej.o — Verkaufsstelle
(kein Bild) -ej-
-em- Suffix

Suffix im Sinn von »geneigt zu«, »gewohnt«, dazu geneigen, etwas gewohnheitsmäßig oder häufig zu tun:


 • em.i — neigen zu (intransitives Verb)
 • em.o — Neigung, Hang zu

 • mal.em.o — Abneigung, Widerwille

 • babil.em.a — schwatzhaft
 • eksplod.em.a — explosiv
 • help.em.a — hilfsbereit
 • lern.em.a — lernbegierig
 • mord.em.a — bissig
 • zorg.em.a — sorgfältig

 • Ĉu vi havas emon …? Haben Sie Lust zu …?
 • Li ne emas pardoni. Er ist nachtragend.
 • Mi estas ema al …; mi emas al … Ich neige dazu, …
(kein Bild) -em-
-end- Suffix

Suffix, das eine Verpflichtung bezeichnet, etwas, das getan werden muss:


 • far.end.a — etwas, das getan werden muss
 • pag.end.a — zu zahlen, fällig

 • La luprezo estas pagenda komence de la monato. Die Miete ist am Anfang des Monats zu zahlen.
 • La tasko estas plenumenda. Die Aufgabe muss erfüllt werden.
(kein Bild) -end-
-er- Suffix

Suffix, das einen Bestandteil, ein einzelnes Teilchen einer homogenen Masse, ein Element bezeichnet (ein einzelnes vieler gleicher Objekte, die wiederum eine Einheit bilden)


 • er.o — Einzelteil, Item {Internet} {EDV}, Brocken, Bruchstück, Krümel, Partikel

 • ĉen.er.o — Kettenglied
 • fajr.er.o — Funken
 • gren.er.o — Getreidekorn
 • mon.er.o — Geldstück
 • neĝ.er.o — Schneeflocke
 • pluv.er.o — Regentropfen
 • sabl.er.o — Sandkorn

 • Ĉu estas ero da vivo en li? Ist noch ein Fünckchen Leben in ihm?
 • Estas ankoraŭ ero da espero. Es gibt noch etwas Hoffnung.

Diskussion

 • Ich glaube, dass ero heute in der Praxis inflationär und häufig falsch im Sinn von »ein wenig, ein kleines Stück« angewendet wird. Ein ero ist aber ein einzelnes Teilchen einer homogenen Masse, nicht einfach ein kleines Etwas oder eine Einzelheit. (2017-12-21 MLe)
(kein Bild) -er-
-esk- Suffix

Suffix mit der Bedeutung »ähnlich wie«, »in der Art und Weise von«.


 • japan.esk.a — japanesk, auf japanische Weise
 • kafka.esk.a — kafkaesk (auf unergründliche Weise bedrohlich und irreal wirkende Situationen)
 • roman.esk.a — romanhaft, (1) breit ausgeführt, (2) nicht ganz real oder glaubhaft

Es ist ein selten gebrauchtes Suffix, an dessen Stelle Zusammensetzungen mit anderen Wortwurzeln wie »-simil-« oder »-ec-« benutzt werden können. Es kann allerdings zu einer deutlichen Verkürzung von Ausdrücken führen.

(kein Bild) -esk-
-estr- Suffix

Suffix, das einen Leiter, ein Oberhaupt oder Führenden bezeichnet, Erster, Oberster von:


 • estr.i — leiten, vorstehen (transitives Verb)
 • estr.o — Leiter, Vorsteher, Chef (auch: ĉef.o), Vogt, Führer einer Gefolgschaft, Anführer

 • estr.ar.o — Vorstand, Direktion, Direktorat, gelegentlich auch: Behörde
 • estr.ar.an.o — Vorstandsmitglied
 • estr.ig.i — zum Oberhaupt machen (transitives Verb)

 • imperi.estr.o — Kaiser
 • provinc.estr.o — Oberpräsident (historisch)
 • staci.estr.o — Stations-, Bahnhofsvorsteher
 • ŝip.estr.o — Schiffsführer, Kapitän
 • urb.estr.o — Bürgermeister
 • vilaĝ.estr.o — Dorfschulze, Bürgermeister eines Dorfes

 • kunlaborantoj metitaj sub lian estrecon ihm unterstellte Mitarbeiter
 1. »-estr-« wird üblicherweise an Substantive angefügt. Nach Wurzeln mit verbalem Charakter ist es empfehlenswert, mit einem Partizip zunächst ein Substantiv zu bilden:
  • konspir.ant.estr.o = Rädelsführer
 2. Unterschied zwischen »-estr-« und »ĉef-«: Ersteres kennzeichnet die tatsächliche Führungsrolle, das Letztere den Ranghöheren.
(kein Bild) -estr-
-et- Suffix

Suffix, das eine Verkleinerung oder Abschwächung bezeichnet:


 • arb.et.o — Bäumchen, Strauch (arbo=Baum)
 • bel.et.a — hübsch (bela=schön)
 • frat.in.et.o — Schwesterchen (frato=Bruder)
 • rid.et.i — lächeln (ridi=lachen) (intransitives Verb)
 • river.et.o — Bach, Flüsschen (rivero=Fluss)
 • varm.et.a — lauwarm (varma=warm)

Dieses Suffix war ursprünglich dazu gedacht, neue Begriffe mit einer speziellen Bedeutung zu bilden (etwa: homo = Mensch, hometo = Zwerg). Es hat sich eingebürgert, es auch im Sinn von »sehr klein« bzw. Verkleinerungsform des Grundwortes zu benutzen.

Deshalb wird »arbeto« heute eher als Bäumchen verstanden (arbusto=Strauch), »rivereto« als Flüsschen (rojo=Bach).

(kein Bild) -et-
-i- Suffix

Suffix, das ein Land kennzeichnet (moderner Ersatz für -uj-):


 • German.i.o — Deutschland
 • Angl.i.o — England
 • Franc.i.o — Frankreich
(kein Bild) -i-
-id- Suffix

Suffix, das einen Nachkommen, Abkömmling oder ein Junges bezeichnet


 • id.o — Kind

 • id.ar.o — Nachwuchs, Nachkommenschaft

 • arb.id.o — Setzling
 • ĉeval.id.o — Fohlen
 • hund.id.o — Welpe
 • reĝ.id.o — Königskind
(kein Bild) -id-
-ig- Suffix

Suffix mit der Bedeutung »zu etwas machen«, lassen, veranlassen, zu etwas machen, verursachen, in einen Zustand bringen:


 • ig.i — veranlassen (machen); jemanden heißen, etwas zu tun (transitives Verb)

 • bel.ig.i — verschönern (bel.a = schön) (transitives Verb)
 • brul.ig.i — etwas verbrennen (brul.i = selbst brennen) (transitives Verb)
 • du.on.ig.i — halbieren (transitives Verb)
 • dis.ig.i — zerteilen (transitives Verb)
 • eks.ig.i — entlassen (transitives Verb)
 • el.ig.il.o — Ausgabeberät (Gerät, dass das Ergebnis eines Programms der Außenwelt zugänglich macht) {EDV}
 • en.ig.it.a — eingebettet, embedded
 • est.ig.i — machen, etwas entstehen lassen, hervorrufen, auslösen (transitives Verb)
 • estr.ig.i — zum Oberhaupt machen (transitives Verb)
 • fal.ig.i — fällen (transitives Verb)
 • for.ig.i — entfernen, zerstreuen (Bedenken) (transitives Verb)
 • gast.ig.i — bewirten (transitives Verb)
 • jun.ig.i — verjüngen (jun.a = jung) (transitives Verb)
 • kun.ig.i — fügen, zusammenfügen, zusammenfassen, zusammenführen (transitives Verb)
 • mort.ig.i — töten (mort.i = sterben) (transitives Verb)
 • mult.obl.ig.i — vervielfältigen (transitives Verb)
 • ne.halt.ig.ebl.a — unaufhaltsam (halt.i = (an)halten, stoppen)
 • pac.ig.i — aussöhnen, versöhnen, zum Friedensschluss veranlassen (transitives Verb)
 • pur.ig.i — säubern (pur.a = sauber) (transitives Verb)
 • sen.ig.i — jemanden entblößen von (transitives Verb)
 • sen.haŭt.ig.i — häuten, abhäuten (transitives Verb)
 • sek.ig.i — trocknen (transitives Verb)

 • edz.ig.i = ig.i edz.o.n = zum Gatten/Ehemann machen, heiraten
 • edz.in.ig.i = ig.i edz.in.o.n = zur Gattin/Ehefrau machen, heiraten

 • igi trinki/gluti einflößen
 • Mi bakigas panon. Ich lasse Brot backen.
 • Mi igis lin alporti la matelon. Ich schickte ihn nach dem Mantel.
 • Li igis diri, ke li ne estas hejme. Er ließ sich verleugnen.
 • Li alligigis la hundon. Er ließ den Hund anbinden.
 1. Mit »-ig-« gebildete Verben sind immer transitiv, fordern also ein Akkusativ-Objekt.
 2. Alternativen zu »ig.i«: »kaŭzi, okazigi, ordoni, instigi iun al io«
 3. Intransitive Verben werden durch -ig- transitiv:
  • manĝ.ig.i — füttern (transitives Verb)
  • sci.ig.i — benachrichtigen (transitives Verb)
  • trink.ig.i — tränken (transitives Verb)
 4. Von einem Verb dürfen nicht zwei Akkusativ-Objekte abhängen. Die von einem -ig-Begriff abhängige Ergänzung wird deshalb in eine »al«- oder andere Ergänzung umgewandelt:
  • Ŝi igis la servistinon kuiri kafon. Sie ließ die Dienerin Kaffee kochen
  • La ministro lernigas Esperanton al la oficistoj. Der Minister lässt die Beamten Esperanto lernen.
  • Ili havigis al si librojn. Sie verschafften sich Bücher.

El la Lingvaj Respondoj:

PRI LA SUFIKSO IG KUN VERBAJ RADIKOJ

Oni ofte demandadis sin, ĉu kun la verbaj radikoj »igi« signifas »igi -anta« aŭ »igi -ata«. Sed la demando per si mem estas ne ĝusta, ĉar »igi« kun verbo signifas nek »igi -anta«, nek »igi -ata«, sed nur »igi -i«, sekve ĝi povas tre bone esti uzata en ambaŭ sencoj (aktiva kaj pasiva). En la plimulto da okazoj la senco de ig en verboj prezentas absolute nenian malklaraĵon; sed en tiuj okazoj, kie malkompreniĝo povas aperi, ni devas ĝin eviti ne per senbezona katenado de la senco de ig (kio estus tiel same neoportuna, kiel la katenado de , …), sed per precizigo de nia frazo mem. Ekzemple, ni ne povas diri »sciigi amikon novaĵon«, sed ni povas diri »sciigi amikon pri novaĵo« aŭ »sciigi novaĵon al amiko« ambaŭ frazoj estas tute regulaj kaj ambaŭ estas tute klaraj, — kial do ni devas demandi nin, kiu el la diritaj frazoj estas la sole bona? En frazo, en kiu la verbo kun ig havas du komplementojn, la akuzativo kaj prepozicio montras tute klare la rilaton inter la ambaŭ komplementoj; frazo, kiu havas nur unu komplementon, estas ordinare ankaŭ tute klara, ĉar la forestado de la dua komplemento per si mem jam montras la sencon de la frazo (ekzemple, se mi, sen plua precizigo per »al«, diros »mi manĝigas mian ĉevalon«, neniu dubos pri la senco de la frazo); fine en tiuj tre maloftaj okazoj, kiam ni efektive povas timi malkompreniĝon, ni ja tute ne bezonas aktivigi aŭ pasivigi la sencon de la sufikso ig, sed ni povas tute bone kaj regule aktivigi aŭ pasivigi la verbon, dirante »manĝantigi« kaj »manĝatigi«. La sufikso ig per si mem havas sencon tute difinitan (= fari, lasi, kaŭzi); ĝi fariĝas neklara nur tiam, kiam ni krom ĝia propra senco nepre volas altrudi al ĝi ian sencon aldonan, kiun ĝi per si mem ne havas kaj ne devas havi kaj kiu (en okazo de efektiva neceseco) devas esti esprimata per alia rimedo (ekzemple, sencon de aktivigado aŭ pasivigado, de daŭrigado aŭ momentigado k.t.p.).

Respondo 13, La Revuo, 1907, Aprilo

(kein Bild) -ig-
-iĝ- Suffix

Suffix mit der Bedeutung »(verändert) werden«, »in einen Zustand oder Ort gelangen«, »sich zu etwas veranlassen«:


 • iĝ.i — werden (Statt »iĝi« kann man auch »fariĝi« oder »estiĝi« verwenden.) (intransitives Verb)

Beispiele:

 • edz.iĝ.i = iĝ.i edz.o = Gatte / Ehemann werden, heiraten
 • edz.in.iĝ.i = iĝ.i edz.in.o = Gattin / Ehefrau werden, heiraten
 • amik.iĝ.i = iĝ.i amik.o = Freund werden, sich befreunden
 • glaci.iĝ.i = iĝ.i glaci.o = zu Eis werden, vereisen
 • tag.iĝ.as = Iĝ.as tag.o = Es wird Tag.

 • sid.iĝ.i = iĝ.i sid.ant.a = sich setzen
 • brul.iĝ.i = iĝ.i brul.ant.a = in Brand geraten, anbrennen

 • al.iĝ.i — sich anschließen, mitmachen
 • (dis.)kon.at.iĝ.i — an die Öffentlichkeit gelangen, bekannt werden, ans Licht kommen
 • eks.iĝ.i — abdanken
 • el.lit.iĝ.i — aus dem Bett aufstehen
 • en.iĝ.i — hineingelangen
 • en.loĝ.iĝ.i — einziehen (in eine Wohnung)
 • en.miks.iĝ.i — sich einmischen
 • evident.iĝ.i — sichtbat werden, ans Licht kommen
 • hel.iĝ.i — hell werden, aufhellen
 • montr.iĝ.i — sich zeigen, ans Licht kommen
 • trov.iĝ.i — sich befinden (Ort)
 1. Bei transitiven Verben wird gedanklich ein Partizip Passiv (-it-, -at-) vor -iĝ- eingeschoben. Deshalb werden transitive Verben durch das Anfügen von »-iĝ-« intransitiv.
  • sem·(at)·iĝi gesät werden.
 2. Bei intransitiven Verben wird gedanklich ein Partizip Aktiv (-int-, -ant-) vor -iĝ- eingeschoben:
  • sid·(ant)·iĝi sitzend werden = sich setzen
 3. »mit« wird wiedergegeben durch »de« (Urheber) bzw. durch »per« (Mittel, Werkzeug).
  • La ĉambro pleniĝis de soldatoj. Das Zimmer füllte sich mit Soldaten.
 4. Wörter auf »-iĝ-« haben bereits einen passiven Sinn, deshalb darf von ihnen kein Partizip Passiv gebildet werden:
  • La tero estas sekiĝinta. (nicht: sekiĝita) Die Erde ist trocken (getrocknet) geworden.
 5. Alle mit »iĝ-« gebildeten Verben sind intransitiv.
 6. Verben mit -iĝ-Suffix werden gern für die Handlungsrichtung Passiv benutzt, obwohl zwischen beiden Ideen ein inhaltlicher Unterschied besteht. Das Passiv enthält, auch wenn nur gedanklich, immer einen Handelnden:
  • La pordo estis fermata (de la kelnero). Die Tür wurde (vom Kellner) geschlossen.
  • La pordo fermiĝis. Die Tür wurde geschlossen. (von wem?) / Die Tür schloss sich von selbst.
(kein Bild) -igx-
-ik- Suffix

Dieses Suffix bildet den Namen einer Kunstrichtung oder einer Technik zum Beispiel aus der Berufsbezeichnung oder aus dem Thema.


aus der Berufsbezeichnung

 • akrobat.ik.o — Akrobatik
 • gimnast.ik.o — Gymnastik
 • ĵurnal.ist.ik.o — Journalist
 • poet.ik.o — Poetik

aus dem Thema

 • ekonom.ik.o — Wirtschaftswissenschaften
 • elektron.ik.o — Elektronenlehre, Elektronik
 • forens.ik.o — Forensik
 • metod.ik.o — Methodik
(kein Bild) -ik-
-il- Suffix

Suffix, das ein Werkzeug oder Instrument bezeichnet:


 • il.o — Werkzeug
 • il.ar.o — Gerätschaft, Toolbar {EDV}
 • um.il.o — Gadget, Gizmo, kleines Gerät unbestimmter Funktion

 • dom.mastr.um.a il.ar.o — Haushaltgeräte
 • draŝ.il.o — Dreschmaschine, -flegel {Technik} {Landwirtschaft}
 • el.ig.il.o — Austreiber {Technik}
 • el.min.ig.il.ar.o — Förderzeug {Bergbau}
 • el.ŝakt.ig.il.ar.o — Förderzeug {Bergbau}
 • lev.il.o — Hebel {Technik}
 • lini.il.o — Lineal
 • mend.il.o — Bestellschein
 • muzik.il.o — Musikinstrument
 • paf.il.o — Gewehr {Militär}
 • paf.il.eg.o — Kanone {Militär}
 • pres.il.o — Druckerpresse {Technik}
 • sen.ŝel.ig.il.o — Gemüseschäler
 • tranĉ.il.o — Messer
 • trans.lok.il.ar.o — Förderzeug {Technik} (provisorische Übersetzung)

Man beachte die Stammform. »broso«, »martelo« usw. drücken bereits ein Werkzeug aus.

-il-
-iliard- Suffix

Suffix, das in Verbindung mit Zahlwörtern gebraucht wird und 1000 mal die Potenz zu einer Million bedeutet:


 • du.iliard.o — 1 000 000 000 000 000 = 1015
 • tri.iliard.o — 1021
(kein Bild) -iliard-
-ilion- Suffix

Suffix, das in Verbindung mit Zahlwörtern gebraucht wird und die Potenz zu einer Million bedeutet.


 • du.ilion.o — 1 000 000 000 000 = 1012 (im deutschen Sprachgebrauch eine Billion)
 • tri.ilion.o — 1018 (eine Trillion)
(kein Bild) -ilion-
-in- Suffix

Suffix, das ein weibliches Wesen (Frau, bei Tieren Weibchen) bezeichnet.


 • in.o — weibliches Wesen, Weibchen
 • in.a — weiblich
 • in.ec.o — Weiblichkeit
 • ul.in.aĉ.o — Weibstück

 • cindr.ul.in.o — Aschenputtel
 • fianĉ.in.o — Braut
 • frat.in.o — Schwester
 • frat.in.et.o — Schwesterchen
 • hund.in.o — Hündin
 • in.seks.a — weiblichen Geschlechts
 • patr.in.o — Mutter
 1. Zur Kennzeichnung des männlichen Geschlechts bei Tieren dient vir-.
 2. Bei Wortbildungen aus Adjektiven wird »-in-« nicht unmittelbar angefügt, sondern zunächst das Suffix »-ul-« (Person) und danach »-in-«:
  • bel.ul.in.o — eine schöne Frau
  • jun.ul.in.o — ein junges Mädchen
(kein Bild) -in-
-ind- Suffix

Suffix mit der Bedeutung »wert«, »würdig«


 • ind.a (je) — würdig
 • ind.e — in würdiger Weise
 • ind.ec.a — würdevoll

 • am.ind.a — liebenswürdig
 • bedaŭr.ind.e — bedauernswert, leider
 • laŭd.ind.a — lobenswert
 • leg.ind.a — lesenswert
 • mal.ind.a — unwürdig
 • mal.ind.ul.o — Unwürdiger

 • La vino estas trinkinda. Der Wein lässt sich trinken.
 • Ne indas zorgi pri tio. Es lohnt sich nicht.
 • ne peninde (indas) nicht der Mühe wert
 • Tio estas akzeptinda. Das lässt sich hören.
(kein Bild) -ind-
-ing- Suffix

Suffix, das einen Gegenstand bezeichnet, in den ein anderer (teilweise) hineingesteckt wird, ihn im allgemeinen nicht vollständig umschließt oder einschließt, Halter, Fassung:


 • ing.o — Hülse, Halterung, Scheide, Futteral

 • en.ing.ig.i — in die Scheide stecken (transitives Verb)
 • fingr.ing.o — Fingerhut
 • glav.ing.o — Schwertscheide
 • kandel.ing.o — Kerzenhalter
 • krajon.ing.o — Bleistifthülse
 • kugl.ing.o — Patronenhülse
 • pied.ing.o — Steigbügel
 • plum.ing.o — Federhalter

El la Lingvaj Respondoj:

PRI »UJO« KAJ »INGO«

S-ro Fruictier klarigis al mi, ke, laŭ D-ro Zamenhof, ujo estas vazo aŭ kesto aŭ io simila, kiu entenas la tuton, kaj ingo entenas nur parton.

Carlo Bourlet. Lingvo Internacia, 1904, p. 170

(kein Bild) -ing-
-int- Suffix

Suffix, das das Partizip Perfekt Aktiv bildet.


 • pas.int.ec.o — Vergangenheit
 • posed.int.o — ein früherer Besitzer (Besitzender)

 • la skribinto de la letero der Schreiber des Briefs (der Brief ist geschrieben worden, das Schreiben ist beendet)

Grammatik

Das Partizip Perfekt Aktiv als Substantiv beschreibt eine Person, ein Tier oder eine Sache, die selbst gehandelt oder eine Funktion ausgeführt hat. Diese Handlung ist abgeschlossen. Als Substantiv bedeutet ein Partizip Präsens Aktiv Personen, Tiere oder eine Sache, die eine Funktion ausführt.

(kein Bild) -int-
-ism- Suffix

Suffix, das eine Lehre bzw. ideologische Richtung, eine Art des Verhaltens oder eine Spracheigentümlichkeit bezeichnet:


 • alkohol.ism.o — Alkoholismus
 • german.ism.o — deutsche Spracheigentümlichkeit
 • marks.ism.o — Marxismus
(kein Bild) -ism-
-ist- Suffix

Suffix, das einen Beruf oder den Träger einer Geisteshaltung, Anhänger oder Unterstützer einer Theorie, Schule, Lehre bezeichnet:


 • komput.il.ist.o — IT-Fachmann, Computerspezialist
 • labor.ist.o — Arbeiter
 • lign.aĵ.ist.o — Tischler
 • libr.ist.o — Buchhändler
 • marks.ist.o — Marxist
 • reg.ist.ar.o — Regierung
 • serur.ist.o — Schlosser

Eine nicht berufsmäßige, sondern nur vorübergehende Beschäftigung wird mit »-ant-« ausgedrückt (parolisto=Redner, parolanto=Sprecher)

(kein Bild) -ist-
-it- Suffix

Suffix, das das Partizip Perfekt Passiv bildet.


 • kapt.it.o — ein Gefangener
 • ne.atend.it.e — unerwartet

Grammatik

Das Partizip Perfekt Passiv als Substantiv beschreibt eine Person, ein Tier oder eine Sache, die eine Handlung in der Vergangenheit erlitten hat beziehungsweise auf die eingewirkt wurde.

(kein Bild) -it-
-iv- Suffix

Suffix mit der Bedeutung »fähig sein zu«, kann im Allgemeinen durch Zusammensetzung mit povi / können, fähig sein zu ersetzt werden.


 • pag.iv.a (pag.i.pov.a) — zahlungskräftig
 • produkt.iv.a — produktiv
(kein Bild) -iv-
-iz- Suffix

Suffix mit der Bedeutung ausrüsten, »versehen sein mit«, eine Methode anwenden:


 • kupr.iz.i — verkupfern
 • galvan.iz.i — galvanisieren
(kein Bild) -iz-
-nj- Suffix

Suffix zur Bildung von weiblichen Kosenamen (wird üblicherweise nach dem 1.-5. Buchstaben beziehungsweise nach der ersten oder zweiten Silbe eines Eigennamens angehängt):


 • Ma.nj.o — Mariechen
(kein Bild) -nj-
-obl- Suffix

Suffix, das ein Vielfaches, eine Vervielfältigung kennzeichnet oder »bestehend aus soviel Teilen« bedeutet


 • du.obl.e — zweifach
 • mult.obl.e — mehrfach, vielfach
 • mult.obl.ig.i — vervielfältigen (transitives Verb)
 • mult.obl.ig.il.o — Vervielfältigungsgerät

 • Estu feliĉaj kaj obliĝu! Seid glücklich und vermehrt euch!
 • kvaroble pli multaj gastoj viermal soviel Gäste
 • Kvinoble ses estas tridek. Fünf mal sechs ist dreißig.
 • la dekoblo das Zehnfache
 • la kiomoblo das Wievielfache
 • Miloblan dankon! Tausend Dank!
 • Miloble pli bela estas Neĝulino. Schneewittchen ist tausendmal so schön.
 • triobla kiraso dreilagige Rüstung
(kein Bild) -obl-
-on- Suffix

Suffix, das einen Bruch (eine Bruchzahl) kennzeichnet:


 • du.on.o — Halbes
 • du.on.a — halb
 • tri.on.o — Drittel
 • kvar.on.o — Viertel
 • tri.kvar.on.e — zu drei Vierteln

 • du trionoj zwei Drittel
 • Du ulnoj kaj duono estis ĝia longo. Es war zwei und eine halbe Elle lang.
 • duono el ili die Hälfte von ihnen
 • dum du kaj duono minutoj innerhalb von zweieinhalb Minuten
 • Je la deka kaj duono Anna foriris en sian ĉambro. Um 10 Uhr dreißig ging Anna in ihr Zimmer.
 • Je la dekdua horo kaj duono la instruado finiĝas. Um zwölf Uhr und dreißig endet der Unterricht.
 • Pasis unu jaro kaj duono. Es vergingen anderthalb Jahre.
 • Post la tri tagoj kaj duono la spirito de vivo el Dio eniris en ilin. Nach den dreieinhalb Tagen fuhr der lebendige Geist Gottes in sie.
 • Post unu horo kaj duono ni atingos la urbon. In anderthalb Stunden werden wir die Stadt erreichen.
 • unu kaj duonon da marmejloj anderthalb Seemeilen

Mi pagis unu dolaron kaj duonan. Ich zahlte einen und einen halben Dollar (1,50 $).

Alternative Ausdrücke wie »Mi pagis unu dolaron kaj duonon.« oder »Mi pagis unu kaj duonan dolaron.« sind nicht prinzipiell falsch, aber nicht üblich.

(kein Bild) -on-
-ont- Suffix

Suffix, das das Partizip Futur Aktiv bildet.


 • ont.a — zukünftig, vorhersehbar, voraussagbar

 • aĉet.ont.o — zukünftiger Käufer (Kaufender)

 • La vagonaro estis forveturonta. Der Zug wollte gerade abfahren.
 • venonta okazaĵo ein kommendes Ereignis

Grammatik

Das Partizip Futur Aktiv als Substantiv beschreibt eine Person, ein Tier oder eine Sache, die in der Zukunft selbst handeln oder eine Funktion ausführen wird oder ausführen soll.

Durch -ont- beschriebene Vorgänge und Ereignisse beschreiben stets nur eine Möglichkeit (Voraussage, Prädiktion) und kein gesichertes Eintreten.

(kein Bild) -ont-
-op- Suffix

Suffix, das eine Gruppenbildung (Sammelzahlwort) kennzeichnet:


 • du.op.e — zu zweit
 • kiom.op.e — zu wievielt
 • unu.op.e — einzeln

 • kvaropa starigo Aufstellung zu viert
 • sidilkvaropo kun tablo en trajnovagono Sitzgruppe mit Tisch im Eisenbahnwaggon
(kein Bild) -op-
-ot- Suffix

Suffix, das das Partizip Futur Passiv bildet.


 • daŭr.ig.ot.a — »Fortsetzung folgt«, »Die Geschichte wird fortgesetzt«, »wird fortgesetzt«

Durch -ot- beschriebene Vorgänge und Ereignisse beschreiben stets nur eine Möglichkeit (Voraussage, Prädiktion) und kein gesichertes Eintreten.

Grammatik

Das Partizip Futur Passiv als Substantiv beschreibt eine Person, eine Tiere oder eine Sache, der eine Handlung in der Zukunft erleiden beziehungsweise auf die eingewirkt werden wird.

Durch -ot- beschriebene Vorgänge und Ereignisse beschreiben stets nur eine Möglichkeit (Voraussage, Prädiktion) und kein gesichertes Eintreten.

(kein Bild) -ot-
-uj- Suffix

Suffix, das (1) einen Behälter, (2) ein Land oder (3) einen Frucht tragenden Baum oder Strauch bezeichnet


Im Einzelnen ein Suffix,

 1. das einen Behälter oder Träger bdeutet, in dem sich die durch das Grundwort bezeichnete Sache vollständig befindet oder vorhanden ist. Genauere Bezeichnungen sind zum Beispiel skatol.o, kest.o, pot.o usw.

  • uj.o — Behälter, Etui, Futteral, Gehäuse
  • uj.et.o — Schächtelchen
  • bagaĝ.uj.o — Kofferraum eines Autos (mein Vorschlag - ML)
  • il.ar.uj.o — Werkzeugkasten
  • ink.uj.o — Tintenfass
  • kofr.uj.o — Gepäckfach eines Autos oder Busses
  • kudr.il.uj.o — Nadelkasten
  • paper.uj.o — Schreibmappe
  • sup.uj.o — Suppenschüssel
 2. das ein Land bezeichnet (veraltet, dafür wird neuerdings eher -i- benutzt), das dort wohnende Volk gibt den Namen:

  • German.uj.o — Deutschland
  • Angl.uj.o — England
  • Franc.uj.o — Frankreich
 3. das einen Fruchtträger (Baum, Strauch) bezeichnet:

  • kokos.uj.o — Kokospalme
  • pom.uj.o — Apfelbaum

zu (a):

El la Lingvaj Respondoj:

PRI »UJO« KAJ »INGO«

S-ro Fruictier klarigis al mi, ke, laŭ D-ro Zamenhof, ujo estas vazo aŭ kesto aŭ io simila, kiu entenas la tuton, kaj ingo entenas nur parton.

Carlo Bourlet. Lingvo Internacia, 1904, p. 170


zu (b):

El la Lingvaj Respondoj:

PRI LA NOMOJ DE LANDOJ

De la komenco ĝis nun mi ĉiam uzadis la nomon »Egipto« ne por la lando, sed por la popolo; la landon mi nomadis »Egiptujo«. Mi tion faradis ne pro nesufiĉa pripenso, sed tute pripensite kaj intence. En la novaj landoj (ekzemple en ĉiuj landoj Amerikaj), la lando fakte kaj morale apartenas ne al ia difinita gento, sed egalrajte al ĉiuj siaj loĝantoj; tial estas afero tute natura, ke tie la lando ne uzas por si (per uj), la nomon de ia gento, sed kontraŭe, ĉiuj ĝiaj loĝantoj uzas por si (per an) la nomon de la lando. Tute alia afero estis (kaj tradicie restis) en la landoj malnovaj: ĉiun pecon da tero okupis ia speciala gento, nomis la landon sia speciala genta propraĵo kaj ĉiujn aligentajn aŭ ekstermis, aŭ permesis al ili vivi en la lando kiel »fremduloj« tial la landoj malnovaj reskaŭ ĉiam portas la nomon de tiu aŭ alia gento, kaj en Esperanto, ĝis la tempo, kiam ni avos nomojn pure geografiajn, ni tion esprimas per la sufikso uj. La apud-Nila lando en la tempo de sia plej grava historia valoro estis lando antikva, aranĝita laŭ la principo »lando apartenas al unu gento«, ĝi sekve nepre devas havi la sufikson uj, por ke ni povu esprimi la tre gravan por antikva lando diferencon inter la gento-mastro kaj la gentoj-fremduloj; ni scias ja el la Biblio, ke tiu diferenco en Egiptujo estis tre granda!

Ĉiuj novaj landoj, ne aranĝitaj laŭ la principo »lando apartenas al unu gento«, neniam devas uzi la sufikson uj; ni devas sekve diri »Usono«, »Kanado« k.t.p. Se mi dum longa tempo uzadis »Brazil_uj_o«, »Ĉil_uj_o« k.t.p., mi konfesas nun, ke tio estis eraro. Ni povus diri »Brazilo, Ĉilo« k.t.p., tamen mi ne konsilas tion fari, parte pro tio, ke por la Slavoj kaj la Germanoj, kiuj alkutimiĝis al »Brazilia«, »Brazilien«, »Ĉiliec«, la vortoj »Brazilo«, »Ĉilo« ĉiam sonus kiel nomoj de popoloj, parte pro tio, ke la longatempe uzitaj formoj »Brazilo«, »Ĉilo« en la senco de popolo donus nun grandan konfuzon, se la samajn formojn ni uzus nun en senco de lando. Sed tute oportune eviti samtempe ĉiujn tri malbonaĵojn (t.e. eraron, kontraŭkutimecon kaj konfuzon) ni povas tre bone, se ni de nun uzados por la diritaj landoj la formojn »Brazilio«, »Ĉilio« kaj tiel mi konsilas agi. Tiel same ni neniam devas diri »Meksikujo« ni devus diri »Meksiko«, sed, por fari diferencon inter la urbo kaj la samnoma lando, mi konsilas fari tion, kion ni faris kun aliaj similcirkonstancaj landoj, t.e. nomi la urbon »Meksiko« kaj la landon »Meksikio« (kiel Alĝero-Alĝerio, Tuniso-Tunisio k.t.p.).

Nun restas la demando pri la landoj Eŭropaj. Pli aŭ malpli frue venos eble la tempo, kiam ĉiuj Eŭropaj landoj ricevos nomojn neŭtrale geografiajn; sed tiel longe, kiel ni uzas por ili nomojn de gentoj, ni devas ĉiam uzi tiujn nomojn kun la sufikso uj. Estas vero, ke ekzistas tri Eŭropaj regnoj, por kiuj la sufikso uj estas ne tute logika (Aŭstrujo, Belgujo kaj Svisujo), kaj se la Akademio trovus necesa anstataŭigi en ili la uj per i, mi tion ne malkonsilus; sed fari propravole escepton por tiuj tri regnoj mi al niaj verkistoj ne konsilus, ĉar la Esperantistoj jam tro forte alkutimiĝis al la ĝisnunaj, neniom ĝenantaj nomoj de tiuj tre gravaj kaj ofte citataj regnoj, kaj por fari rompon en tiu alkutimiĝo mi ne vidas ian gravan neceson. Ĉar la tuta esenco de lingvo estas bazita antaŭ ĉio sur interkonsento, tial komuna ĝisnuna uzado devas ludi en lingvo pli gravan rolon, ol seke teoria logikeco; oferi la unuan al la dua mi konsilus nur en tia okazo, se nia Lingva Komitato tion postulus.

Respondo 47, Oficiala Gazeto, III, 1911, p. 291

(kein Bild) -uj-
-ul- Suffix

Suffix, das eine Person (mit einer Eigenschaft) kennzeichnet:


 • bel.ul.in.o — schöne Frau
 • cindr.ul.in.o — Aschenputtel
 • dekstr.a.man.ul.o — Rechtshänder
 • fremd.ul.o — Fremder
 • long.barb.ul.o — Mann mit einem langen Bart
 • mal.jun.ul.o — alter Mann
 • du.obl.ul.o — Doppelgänger
 • post.e.ul.o — Nachfolger
 • ramp.ul.o — Kriechtier
 1. Streng genommen ist der Gebrauch von »-ul-« für Tiere nicht angebracht, hat sich jedoch eingebürgert. Für (tote) Dinge soll dieses Suffix nicht benutzt werden:
  • tri.mast.ŝip.o, tri.mast.o = Dreimaster (nicht: tri.mast.ul.o)
  • tri.pied.o = Dreifuß (nicht: tro.pied.ul.o)
 2. »-ul-« wird selbstverständlich nicht benutzt bei Begriffen, die selbst schon eine Person bezeichnen:
  • ĉefo, nicht: ĉefulo
  • najbaro, nicht: najbarulo
(kein Bild) -ul-
-um- Suffix

Suffix von verschiedener Bedeutung, wobei viele Wortbildungen eine feststehende Bedeutung erhalten haben. Deshalb sollte man dieses Suffix nicht unüberlegt benutzen.


 • um.il.o — Gadget, Gizmo, kleines Gerät unbestimmter Funktion

 • am.ind.um.i — flirten, den Hof machen (intransitives Verb)
 • buŝ.um.o — Maulkorb
 • buton.um.i — knöpfen, zuknöpfen
 • cerb.um.i — grübeln (intransitives Verb)
 • foli.um.i — blättern (transitives Verb)
 • kol.um.o — Kragen
 • kort.um.o — Gericht, Gerichtshof
 • lot.um.i — verlosen
 • mal.varm.um.i — frösteln (intransitives Verb)
 • man.um.o — Manschette
 • mastr.um.i — haushalten (intransitives Verb)
 • naz.um.o — Kneifer, Klemmer
 • porci.um.i — rationieren
 • proksim.um.e — annähernd, ungefähr
(kein Bild) -um-