Wortwurzel Kategorie Übersetzung Hinweis Links Abbildung Sortierung
kab Substantiv

kab.o — Kap (ter.kap.o) {Geografie}

(kein Bild) kab
kabal Substantiv

kabal.o — Kabbala, Kabbalah (mystische Tradition des Judentums; Suche des Menschen nach der Erfahrung einer unmittelbaren Beziehung zu Gott; mit Buchstaben- und Zahlendeutung arbeitende jüdische Geheimlehre und Mystik)


 • kabal.a — kabbalistisch
(kein Bild) kabal
kaban Substantiv

kaban.o — Hütte

(kein Bild) kaban
kabared Substantiv

kabared.o — Kabarett, Kabaret {Kunst}

(kein Bild) kabared
kabinet Substantiv
 1. kabinet.o — Kabinett, Arbeitszimmer, Studierzimmer, Studierstube
 2. kabinet.o — Kabinett, Ausstellungsraum, Aufbewahrungsort
 3. kabinet.o — Kabinett, Ministerkabinett
(kein Bild) kabinet
kabl Substantiv

kabl.o — Kabel, Schaltzug (Fahrrad)


 • kabl.ing.o — Kabelschuh

 • brems.kabl.o — Bremszug
 • tren.kabl.o — Schlepptau, Abschleppseil
(kein Bild) kabl
kabo-verd Substantiv

Kabo-Verd.o — Cabo Verde, Kap Verde, Kapverdische Inseln, Kapverden, Inselrepublik Kap Verde in Westafrika, afrikanischer Inselstaat im Atlantik {Geografie}

(kein Bild) kabo-verd
kabriolet Substantiv
 1. kabriolet.o — Kabriolett (von Pferden gezogenes Fahrzeug mit zwei Rädern) (Kutsche) {Fahrzeuge und Verkehr}
 2. kabriolet.o — Cabrio, Kabriolett, Auto mit Verdeck {Fahrzeuge und Verkehr}

zu (1):

 • Vergleiche: kaleŝ.o
(kein Bild) kabriolet
kaĉ Substantiv

kaĉ.o — Brei, Mus, Pampe {Kochkunst}


 • aven.kaĉ.o — Haferbrei, Porridge
 • gren.kaĉ.o — Müsli, Muesli (veraltet, dafür besser: musli.o)
 • kiker.kaĉ.o — Hummus, Humus, Hommos, Hommus, Hummous, Houmus, Hoummous, Humos, Kichererbsenbrei
 • malt.o.kaĉ.o — Malzbrei, Malzpudding, Mämmi (Karfreitagsspeise in Finnland)
 • neĝ.o.kaĉ.o — Schneematsch
 • pom.kaĉ.o — Apfelmus
 • prun.kaĉ.o — Plaumenmus
 • ter.pom.kaĉ.o — Kartoffelbrei
(kein Bild) kacx
kadavr Substantiv

kadavr.o — Kadaver, Leiche


 • kadavr.ej.o — Leichenhalle
 • kadavr.iĝ.i — verenden
(kein Bild) kadavr
kadenc Substantiv

kadenc.o — Kadenz (Akkordfolge {Musik}; Schluss eines Verses; Schussfrequenz, Feuerrate; Betonung der Bewegung des Pferdes; Trittfrequenz (Radsport) {Sport}; Schrittfrequenz {Medizin})

(kein Bild) kadenc
kadet Substantiv

kadet.o — Kadett, Offiziersschüler

(kein Bild) kadet
kadmi Substantiv

kadmi.o — Cadmium (chemisches Element)

(kein Bild) kadmi
kadr Substantiv

kadr.o — Rahmen, Fahrradrahmen, Einfassung, Frame, Kader (Beamter oder leitender Mitarbeiter)


 • kadr.i — rahmen

 • kadr.aĵ.o — Chassis
 • kadr.ul.o — Kader (Funktionär, Apparatschik)

 • al.kadr.ig.o — Ausrichtung z. B. eines Textes in einer Textverarbeitung
 • bild.o.kadr.o — Bilderrahmen
 • en.kadr.ig.i — einrahmen (transitives Verb)
 • sen.kadr.a — rahmenlos

 • junaj kadroj Nachwuchs
(kein Bild) kadr
kaduk Adjektiv

kaduk.a — gebrechlich, schwach, hinfällig, baufällig, morsch, altersschwach, verfallen, zerrüttet (Beziehung)


 • kaduk.ec.o — Gebrechlichkeit, Schwäche, Altersschwäche
 • kaduk.ul.ej.o — Siechenheim
 • kaduk.iĝ.i — verkümmern, verfallen, sich auflösen (intransitives Verb)
 • kaduk.iĝ.o — Niedergang, Verfall, Schwinden der körperlichen und geistigen Kräfte (Vorgang)
 • mal.kaduk.a — rüstig

 • aĝ.o.kaduk.a — altersschwach

 • Li kadukiĝis. Er hat abgebaut.
(kein Bild) kaduk
kaeros Substantiv

kaeros.o.j — Caeroser (germanischer Volksstamm)

(kein Bild) kaeros
kaf Substantiv

kaf.o — Kaffee {Kochkunst}


 • kaf.ej.o — Café, Kaffeehaus
 • kaf.uj.o — Kaffeebüchse, Kaffeedose, Kaffeekanne, Kaffeebaum {Biologie}
 • kaf.um.i — Kaffee trinken, eine Kaffeepause machen
 • kaf.um.o — Kaffeepause

 • frost.kaf.o — Eiskaffee
 • glaci.kaf.o — Eiskaffee
 • grajn.o.kaf.o — Bohnenkaffee
 • kapucen.kaf.o — Kapuziner (Mokka mit Schlagsahne, die dem Kaffee die Farbe einer Kapuzinerkutte gibt)
 • koncert.kaf.ej.o — Konzertcafé
 • lakt.o.kaf.o — Milchkaffee
 • malt.o.kaf.o — Malzkaffee
 • tuj.kaf.o, tuj.pret.a kaf.o — Instantkaffee

 • fari kafon Kaffee kochen
 • taso da kafo eine Tasse Kaffee
 • tasego da kafo ein Pott (große Tasse) Kaffee

Statt »kaf.uj.o«, das sowohl Kaffeedose, Kaffeekanne und Kaffeebaum bedeuten kann, benutze man »kafoskatolo« für die Kaffeedose, »kafokruĉo« für die Kaffeekanne und »kafoarbo« für den Kaffeebaum.

kaf
kafein Substantiv

kafein.o — Koffein, Coffein, Tein, Thein

(kein Bild) kafein
kafeteri Substantiv

kafeteri.o — Cafeteria (Schnellrestaurant mit Selbstbedienung, in dem die Kunden mit einem Tablett an Behältern und Vitrinen mit Speisen vorbeigehen)

(kein Bild) kafeteri
kaftan Substantiv

kaftan.o — Kaftan (langes Woll- oder Seidenhemd aus Brust- und Rückenstück)

(kein Bild) kaftan
kaĝ Substantiv

kaĝ.o — Käfig


 • bird.o.kaĝ.o — Vogelkäfig
 • en.kaĝ.ig.i — einsperren in einen Käfig (transitives Verb)
 • lud.kaĝ.o — Laufstall
(kein Bild) kagx
kahel Substantiv

kahel.o — Kachel, Fliese


 • kahel.a — gekachelt, gefliest
 • kahel.i — kacheln, fliesen (transitives Verb)
(kein Bild) kahel
kaj¹ Konjunktion

kaj — und


 • kaj aliaj (Abkürzung: k. a.) — und andere
 • kaj ceteraj (Abkürzung: k. c.) — und übrige
 • kaj simile (Abkürzung: k. s.) — und ähnlich
 • kaj similaj (Abkürzung: k. s.) — und ähnliche
 • kaj tiel plu (Abkürzung: ktp / ktp.) — und so weiter, et cetera

 • seĝo kaj tablo Stuhl und Tisch
 • patro kaj patrino Vater und Mutter
 • Mi prenis la tason kaj purigis ĝin. Ich nahm die Tasse und reinigte sie.

El la Lingvaj Respondoj:

PRI LA VORTO »KAJ«

Pli malpli 5-6 monatojn post la apero de la unua lernolibro de nia lingvo ni ricevis de unu sinjoro leteron, en kiu li skribis, ke nia lingvo estas tre bona, bonega, sed nur la vorto »kaj« forte malplaĉas al li, tiel malplaĉas, ke li sendis al ni promeson, ke li ellernos nian lingvon kun la kondiĉo, ke ni elĵetu la vorton »kaj«! Kaj tiu ĉi sinjoro tute ne estas humoristo, li skribis tute serioze! Ĉu la vorto »kaj« estas bona aŭ malbona, — tiu ĉi ekzemplo (kiu ne estas la sola en sia maniero) montras, ke kelkaj tute ne komprenas la karakteron de nia afero kaj rigardas ĝin de punkto de vidado pure persona. Anstataŭ analizi, ĉu la proponita sensignifa reformeto estas efektive necesa por la afero mem, la dirita sinjoro diris, ke li persone ne ellernos la lingvon, se la vorto »kaj« ne estos ŝanĝita! Se ni eĉ supozus, ke la vorto »kaj« per si mem estas tre facile ŝanĝebla, — ĉu povas iam ekzisti lingvo tutmonda, se ĉiu lernanto volos, ke oni ĉion ŝanĝu en ĝi laŭ lia persona plaĉo? Se ni volas havi lingvon tutmondan, ni devas antaŭ ĉio kutimi meti niajn personajn gustojn sur la lastan planon. Nun ni supozu, ke la reformo de »kaj« havas efektive gravan celon ne personan, sed komunan, kaj ni rigardu, kion oni povas fari kun tiu ĉi vorto. Je kio propre la vorto »kaj« estas kulpigata? Ĉu ĝi estas malbonsona? tro longa? ne preciza? elvokanta konfuzon kun aliaj vortoj? Ni forte dubas, ĉu iu respondos tiujn ĉi demandojn alie, ol per absoluta »ne«! Kio do? La proponinto diras, ke anstataŭ la »arbitre elpensita kaj« devus esti prenita la ĉiukonata »et« aŭ »e«. Ne irante ankoraŭ pli malproksimen, ni jam povus respondi, ke tiu ĉi bagatelo povus servi kiel motivo tiam, se ni havus ankoraŭ tute liberan elekton inter »kaj« kaj »e, et«, sed fari pro tia bagatela motivo rompon en la lingvo tute ne estas inde. Sed se ni iros pli malproksimen, ni vidos, ke eĉ tiam, kiam la vorto ne estis ankoraŭ kreita, estus granda demando, ĉu »et, e« estas pli bona ol »kaj«. La vorto »kaj« ne sole ne estas maloportuna, sed ĝi ankaŭ tute ne estas arbitre elpensita (ĝi estas vorto greka = la latina »et«). Sekve la motivoj kontraŭ »kaj« estas tiel bagatelaj, ke eĉ en la tempo de la kreado ni devus preni »et, e« anstataŭ »kaj« nur tiam, se la uzebleco de ambaŭ formoj estus egala; sed ilia uzebleco ne estis egala: dum la vorto »kaj« estas tute libera, la vortoj »e« kaj »et« estis necesaj por la finiĝo de l' adverbo kaj por la sufikso de malgrandeco, por kiuj ni ne povis doni aliajn vortojn (uzi tiun saman formon por finiĝo gramatika aŭ sufikso kaj por sendependa vorto ni ne povis, ĉar laŭ la konstruo de nia lingvo [pro la senlerna uzebleco de la vortaroj] la finiĝoj kaj sufiksoj estas sendependaj vortoj). Se ni volus doni »e« aŭ »et« por »kaj«, ni devus doni ian sovaĝan formon al la tuta kategorio de la adverboj aŭ la tuta kategorio de la vortoj etaj; inter tuta kategorio da vortoj kaj unu simpla vorteto ni elektis la unuan, kaj tial la ofero devis fali sur la flanko de la lasta. La neprenado de »e«, »et«, »i« kaj tiel plu estis sekve de nia flanko ne simpla »netrovo de la bono«, sed intenca faro. Ĉu ni estis pravaj aŭ ne, ne estas nun tempo priparoli; sed se jam tiam la forĵeto de »e«, »et« k.t.p. estis ne tute sen motivoj, tiom pli ne ekzistas kaŭzo por nun enkonduki ĝin per oferoj de rompado. Tuŝante la novajn vortojn en la Plena vortaro, reformoj en apartaj vortoj povas esti farataj sen granda malutilo; sed en la vortoj de la fundamenta vortareto kaj precipe en tiaj vortoj kiel »kaj«, kiuj estas tro konataj kaj uzataj sur ĉiu paŝo de la unua tago de ekzistado de nia lingvo, reformoj sen gravaj motivoj ne devas esti farataj. Pri la sensignifa vorteto »kaj« ni parolis tiel vaste ne por solvi la demandon pri la vorteto mem, sed nur ĉar ĝi donis al ni la okazon turni la atenton de niaj amikoj sur la manieron, en kiu la dirita reformo estis al ni proponita; kaj ni ripetas nian opinion, ke la obeado al la personaj gustoj en tiel komuna afero, kiel la nia, estas tre malutila. Se ni tiel energie batalas kontraŭ ĉia sennecesa reformo, ni faras ĝin ne el amo al niaj propraj formoj aŭ el malamo al fremdaj opinioj, kiel kelkaj eble pensas, sed el amo kaj zorgo por nia afero mem, kiu kompreneble baldaŭ tute detruiĝus, se ĉiu aparte volus ĝin el pura persona opiniamo ŝiri laŭ sia plaĉo kaj sen grava neceso montri sur ĝi siajn talentojn.

La Esperantisto, 1891, p. 49

(kein Bild) kaj1
kaj² Substantiv

kaj.o — Kai, Bahnsteig, Laderampe, Uferdamm in Massivbauweise (meist parallel zum Ufer verlaufender Anlegeplatz für Schiffe)(vergleiche varf.o)


 • pasaĝer.kaj.o — Bahnsteig
 • ŝarĝ.ad.kaj.o — Laderampe
(kein Bild) kaj2
kajak Substantiv

kajak.o — Kajak {Fahrzeuge und Verkehr} {Sport}

(kein Bild) kajak
kajer Substantiv

kajer.o — Heft


 • kajer.uj.o — Mappe (Schul-)

 • akt.o.kajer.o, akt.o.ten.a kajer.o — Schnellhefter
 • not.kajer.o — Notizheft
 • ring.o.kajer.o — Ringbuch
(kein Bild) kajer
kajman Substantiv

kajman.o — Kaiman {Biologie}

(kein Bild) kajman
kajt Substantiv

kajt.o — Drachen (Spiel- und Sportgerät)


 • direktata kajto Lenkdrachen
(kein Bild) kajt
kajut Substantiv

kajut.o — Kajüte, Kabine {Schiffbau}, Cockpit


 • spac.kajut.o — Raumschiffkanzel, Zimmer eines Raumschiffs

 • avidista kajuto, pilota kajuto Cockpit, Pilotenkanzel
(kein Bild) kajut
kaĵol transitives Verb

kaĵol.i — einschmeicheln, hofieren, schöntun, umschmeicheln, umwerben

(kein Bild) kajxol
kaka Substantiv

kaka.o — Kakao {Kochkunst} {Biologie}

(kein Bild) kaka
kakatu Substantiv

kakatu.o — Kakatu {Biologie} (Vogel)

(kein Bild) kakatu
kaki Adjektiv

kaki.a — khakifarben

(kein Bild) kaki
kakofoni Substantiv

kakofoni.o — Kakophonie, Missklang

(kein Bild) kakofoni
kakt Substantiv

kakt.o — Kaktus {Biologie}

(kein Bild) kakt
kal Substantiv

kal.o — Hühnerauge, Schwiele


 • kal.a — schwielig
(kein Bild) kal
kala Substantiv

kala.o — Calla, Drachenwurz {Biologie}

(kein Bild) kala
kalandr¹ transitives Verb

kalandr.i — mangeln {Haushalt}


 • kalandr.ad.o — Mangeln
 • kalandr.il.o — Mangel, Wäschemangel
(kein Bild) kalandr1
kalandr² Substantiv

kalandr.o — Kalanderlerche {Kochkunst}

(kein Bild) kalandr2
kalandra Substantiv

kalandra.o — Kornkäfer (Calandra granaria Fabricius, Sitophilus granarius) {Biologie}

(kein Bild) kalandra
kalaŝnikov Substantiv

kalaŝnikov.o — Maschinenpistole des Typs Kalaschnikow bzw. AK47

kalasxnikov
kalci Substantiv

kalci.o — Kalzium (chemisches Element)

(kein Bild) kalci
kalcitr intransitives Verb

kalcitr.i — ausschlagen (Pferd)

(kein Bild) kalcitr
kaldron Substantiv
 1. kaldron.o — Kessel (aus Metall zum Erhitzen von Wasser, Kochen und so weiter)
 2. kaldron.o — Talkessel

zu (1):

 • kaldron.eg.o — Dampfkessel
 • kaldron.ej.o — Kesselraum, -haus

 • hejt.kaldron.o — Heizkessel
 • lav.kaldron.o — Waschkessel
 • te.kaldron.o — Teekessel
 • vapor.kaldron.o — Dampfkessel
kaldron
kalembur Substantiv

kalembur.o — Wortspiel

(kein Bild) kalembur
kalend Substantiv

Kalend.o.j — Kalenden (jeweils der erste Tag eines Monats im römischen Kalender)

(kein Bild) kalend
kalendar Substantiv

kalendar.o — Kalender


 • kalendar.a — kalendarisch, kalendermäßig

 • por.ĉiam.a kalendar.o — ewiger Kalender
 • poŝ.kalendar.o — Taschenkalender
 • ŝir.foli.a kalendar.o — Abreißkalender

 • Gregoria kalendaro Gregorianischer Kalender
kalendar
kalendul Substantiv

kalendul.o — Ringelblume (Art) (Gattung) {Biologie}

(kein Bild) kalendul
kaleŝ Substantiv

kaleŝ.o — Wagen, Kalesche, Kutsche, Fiaker (im Allgemeinen vierrädrig) {Fahrzeuge und Verkehr}


 • kaleŝ.ist.o — Kutscher

»kaleŝo« ist der Oberbegriff zu:

 • droŝk.o
 • faeton.o (1)
 • fiakr.o
 • landaŭ.o

Vergleiche: kabriolet.o (1)

(kein Bild) kalesx
kalfatr transitives Verb

kalfatr.i — kalfatern, in den Fugen mit Werg und Teer oder Kitt abdichten

(kein Bild) kalfatr
kali Substantiv

kali.o — Kalium (chemisches Element)

(kein Bild) kali
kalibr Substantiv
 1. kalibr.o — Kaliber (Maß für den Durchmesser von Projektilen) (vergleiche lineo (1), (2))
 2. kalibr.o — Kaliber (Innendurchmesser des Laufes einer Waffe)
 3. kalibr.o — Kaliber (veraltet: ursprünglich ein altes britisches Gewichtsmaß, etwa 512 g)

 • kalibr.i — kalibrieren (transitives Verb)

 • kalibr.il.o — Lehre, Längenmessgerät
 • mikrometra kalibr.il.o — Messschraube, Mikrometerschraube, Mikrometer
 • ŝov.kalibr.il.o — Messschieber, Schieblehre oder Schublehre

zu (2):

 • eksterna kalibro Außenkaliber (Durchmesser zwischen den Zügen, den eingeschnittenen Teilen der Laufinnenwand
 • interna kalibro Innenkaliber (Durchmesser zwischen den Felden, den hervorstehenden Teilen der Laufinnenwand

Die Bezeichnungen für die verschiedenen Messgeräte und Lehren haben im Esperanto mit dem Fortschreiten der technischen Entwicklung und der Terminologie des Maschinenbaus nicht Schritt gehalten. Die Übersetzungen aus dem Bereich Lehre, Längenmessgerät sind deshalb mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen. (ML)

(kein Bild) kalibr
kalif Substantiv

kalif.o — Kalif

(kein Bild) kalif
kalifor Substantiv

kalifor.o — Schmeißfliege (Gattung der Fliegen) {Biologie}

Definition in Esperanto:

kaliforo [radiko substantiva]: genro de muŝoj, kiu preferas odor-intensajn organikajn materialojn.

 • latine: Calliphoridae
 • germane: Schmeißfliegen
 • angle: blow flies, blow-flies, carrion flies, bluebottles, greenbottles, cluster flies
 • ruse: падальные мухи

(nova radiko je 2016-08-01)

(kein Bild) kalifor
kaliforni Substantiv

Kaliforni.o — Kalifornien (CA) (Bundesstaat der USA) {Geografie}

(kein Bild) kaliforni
kalifornium Substantiv

kalifornium.o — Californium (chemisches Element)

(kein Bild) kalifornium
kalik Substantiv

kalik.o — Kelch, Weinglas


 • flor.kalik.o — Blütenkelch
(kein Bild) kalik
kalikot Substantiv

kalikot.o — Kaliko (Gewebe)

(kein Bild) kalikot
kalikotom Substantiv

kalikotom.o — Dornginster {Biologie}

(kein Bild) kalikotom
kalistef Substantiv

kalistef.o — chinesische Aster {Biologie}

(kein Bild) kalistef
kalk Substantiv

kalk.o — Kalk


 • (sur)kalkaĵo Kalkputz, Kalkschlämme
(kein Bild) kalk
kalkan Substantiv

kalkan.o — Ferse {Anatomie}


 • kalkan.um.o — Absatz eines Schuhs
(kein Bild) kalkan
kalkane Substantiv

kalkane.o — Fersenbein {Anatomie}

(kein Bild) kalkane
kalkul¹ transitives Verb

kalkul.i — rechnen, berechnen, ausrechnen


 • kalkul.o — Rechnung, Berechnung

 • kalkul.ad.i — aufrechnen
 • kalkul.il.o — Rechner, Rechenmaschine

 • al.kalkul.i — zurechnen
 • de.kalkul.i — abziehen
 • de.kalkul.o — Abzug (geleisteter Zahlungen)
 • fin.kalkul.o — Abrechnung, Endabrechnung
 • glit.kalkul.il.o — Rechenschieber
 • glob.kalkul.il.o — Abakus
 • kalkul.o de inventar.o — Inventur
 • kontrol.kalkul.o — Zwischenabrechnung
 • kun.kalkul.i — zusammenrechnen

 • kalkultabelilo, tabelkalkulilo, kalkulfolia programo, kalkulfoliaro Tabellenkalkulation, Spreadsheet (Programm wie zum Beispiel Excel)
 • Laŭdezire ni sendos (anticipan) kostkalkulon. Auf Wunsch senden wir einen Kostenanschlag / Kostenvoranschlag.
 • Mi persiste postulas definitivan kontkalkulon. Ich bestehe auf endgültiger Abrechnung.
kalkul1
kalkul² intransitives Verb

kalkul.i — rechnen mit jemandem oder etwas


 • Mi kalkulas je via sekretemo. Ich rechne mit deiner Verschwiegenheit.
(kein Bild) kalkul2
kalkulus Substantiv

kalkulus.o.j — je nach Quelle nur Nieren- (= urinŝtonoj) oder auch Gallen- (= galŝtonoj)steine

(kein Bild) kalkulus
kalmar Substantiv

kalmar.o — Kalmar (zehnarmiger Tintenfisch) {Biologie}

(kein Bild) kalmar
kalmuk Substantiv

kalmuk.o — Kalmüke, Kalmücke, Angehöriger eines mongolischen Volks

(kein Bild) kalmuk
kalson Substantiv

kalson.o — Unterhose (Kleidung)


 • kalson.et.o — Slip, Schlüpfer

 • et.kalson.et.o, mini.kalson.et.o — Minislip
 • koks.kalson.et.o — Hüftslip
 • korset.kalson.et.o — Miederhose
 • sport.kalson.et.o — Sportslip, Sporthose
 • svelt.ig.a kalson.o — Schlankformschlüpfer
 • ŝnur.kalson.et.o — String(-tanga)
 • tali.kalson.et.o — Taillenslip

 • boksista kalsono Boxershort
 • france fasonita kalsoneto french cut panty
 • longa kalsono lange Unterhose
(kein Bild) kalson
kalt Substantiv

kalt.o — Dotterblume (Gattung) {Biologie}


 • marĉ.a kalt.o — Sumpfdotterblume, Sumpf-Dotterblume
kalt
kalumet Substantiv

kalumet.o — Kalumet, Friedenspfeife, Heilige Pfeife (eine bei nordamerikanischen Indianern verwendete rituelle Pfeife, außerindianisch ein Symbol für eine Streitschlichtung)

(kein Bild) kalumet
kalumni transitives Verb

kalumni.i — verleumden, die Ehre abschneiden, anschwärzen


 • kalumni.o — Verleumdung, Schmähung, üble Nachrede

 • kalumni.ant.o — Ehrabschneider

 • eldiri kalumniojn pri iu jemanden verleumden, verleumderisch über jemanden lästern
 • kalumnii iun über jemanden herfallen, verleumden
 • vastigi / cirkuligi kalumniojn pri iu jemanden ins Gerede bringen
(kein Bild) kalumni
kalun Substantiv

kalun.o — Besenheide, oft als Heidekraut bzw. Erika bezeichnet {Biologie}

(kein Bild) kalun
kalv Adjektiv

kalv.a — kahl, unbehaart (siehe sen.har.a)


 • kalv.o — Glatze, haarlose Stelle
(kein Bild) kalv
kalvil Substantiv

kalvil.o — Kalvill‐Apfel, Calville (feinschmeckende, süße Apfelsorte mit gerippter Form) {Kochkunst} {Biologie}

(kein Bild) kalvil
kalvin Substantiv

Kalvin.o — Jean Cauvin, Johano Calvin (1509-1564)


 • kalvin.an.o — Calvinist
 • kalvin.ism.o — Calvinismus (von Calvin begründete christlich-reformatorische Glaubensrichtung
 • kalvin.ist.o — Calvinist
(kein Bild) kalvin
kam Substantiv

kam.o — Nocken (gerundeter Vorsprung auf einer Nockenwelle zur Umwandlung der Drehbewegung in eine kurze Längsbewegung)

(kein Bild) kam
kamarad Substantiv

kamarad.o — Gefährte, Genosse, Kamerad


 • lud.kamarad.o — Spielgefährte
 • milit.kamarad.o — Waffengefährte
(kein Bild) kamarad
kambi Substantiv

kambi.o — Wertpapier, (kaufmännischer) Wechsel {Finanzwesen}

(kein Bild) kambi
kamboĝ Substantiv

Kamboĝ.o — Kambodscha {Geografie}


 • kamboĝ.an.o — Kambodschaner
(kein Bild) kambogx
kame Substantiv

kame.o — Kamee, auch Camée, Kameo, Cameo (erhabenes Relief auf einem Schmuckstein oder ähnlichem, Gravur)


 • kamea rolo Cameo-Auftritt, das überraschende und zeitlich sehr kurze Auftreten einer bekannten Person in einem Film, die man, wie das Relief auf einem Schmuckstück, sofort erkennen kann
(kein Bild) kame
kameciparis Substantiv

kameciparis.o — Scheinzypresse {Biologie}

(kein Bild) kameciparis
kamel Substantiv

kamel.o — Kamel {Biologie}

kamel
kameleon Substantiv

kameleon.o / ħameleon.o — Chamäleon {Biologie}

(kein Bild) kameleon
kameli Substantiv

kameli.o — Kamelie {Biologie}

(kein Bild) kameli
kamembert Substantiv

kamembert.o — Camembert (Käse) {Kochkunst}

(kein Bild) kamembert
kamemor Substantiv

kamemor.o — Moltebeere, Multebeere, Multbeere, Schellbeere, Torfbeere (Frucht) {Kochkunst} {Biologie}

(kein Bild) kamemor
kamen Substantiv

kamen.o — Kamin


 • kamen.tub.o — Schornstein
 • kamen.tub.ist.o — Schornsteinfeger
(kein Bild) kamen
kamer Substantiv

kamer.o — Kammer

(kein Bild) kamer
kamera Substantiv

kamera.o — Kamera (Foto-, Film-, Video-, TV-) {Fotografie} {Medien}

(kein Bild) kamera
kamerun Substantiv
 1. Kamerun.o — Kamerun (Berg) {Geografie}
 2. Kamerun.o — Kamerun (Staat in Afrika) {Geografie}

 • kamerun.an.o — Bewohner Kameruns
(kein Bild) kamerun
kamfor Substantiv

kamfor.o — Kampfer {Biologie} {Medizin}

(kein Bild) kamfor
kamion Substantiv

kamion.o — Lastkraftwagen, Lastwagen, Lastauto, Lkw, Truck {Fahrzeuge und Verkehr}


 • kamion.i — transportieren mit einem LKW (transitives Verb)

 • kamion.ad.o — LKW-Transport
 • kamion.eg.o — Truck
 • kamion.et.o — Pickup, kleiner Lastwagen, Lieferwagen, Kleinlaster
 • kamion.ist.o — LKW-Fahrer, Trucker, Fernfahrer, Frachtführer

 • baskul.kamion.o — Kipper
 • cistern.kamion.o — Tankwagen
 • mal.alt.plank.a kamion.o — Tieflader
 • nutr.aĵ.kamion.o — Cateringfahrzeug (Flughafen)
 • ŝpruc.kamion.o — Sprengwagen
 • trink.akv.a kamion.o — Frischwasserwagen (Flughafen)

Ergänzung:

surplatformaĵoj = Aufbauten, zum Beispiel:

 • ŝarĝoplato = Pritsche
 • kesto = Kasten (kestokamioneto = Kastenwagen, Lieferwagen)
(kein Bild) kamion
kamizol Substantiv

kamizol.o — Kamisol, Camisol, Weste, alt: Brustwams (bei Frauen etwas einem Korsett oder einer kurze Schoßjacke entsprechend, bei Männern einer bis zu den Knien reichenden Weste)

(kein Bild) kamizol
kamlot Substantiv

kamlot.o — Camelot (mit Ziegenhaar vermischter Stoff) {Textil}

(kein Bild) kamlot
kamomil Substantiv

kamomil.o — Kamille {Medizin} {Kochkunst} {Biologie}

(kein Bild) kamomil
kamp Substantiv

kamp.o — Feld, Eingabe-, Datenfeld {EDV}


 • kamp.i bzw. meist kamp.ad.i — campen, lagern (intransitives Verb)

 • kamp.ad.ej.o — Campingplatz
 • kamp.ad.ant.o, kamp.ad.ist.o — Camper
 • kamp.ar.a — ländlich
 • kamp.ar.an.o — Bauer
 • kamp.ej.o — Lager
 • kamp.ul.o — Bauer (oft abschätzig)

 • antaŭ.kamp.o — Vorfeld (Flughafen)
 • flug.o.kamp.o — Flugfeld (Flughafen)
 • freŝ.e plug.it.a kamp.o — Sturzacker
 • kamp.ad.vetur.il.o — Campingfahrzeug, -bus {Fahrzeuge und Verkehr}
 • labor.kamp.o — Sachgebiet
 • magnet.kamp.o — Magnetfeld {Technik} {Physik}
 • or.kamp.o — Goldfeld
 • paf.kamp.o — Schussfeld
 • plug.it.a kamp.o — Acker
 • tuŝ.kamp.et.o — Touchpad {EDV}
 • vid.kamp.o — Gesichtsfeld, Sichtweite

 • antaŭkampa strato (antaŭkampa ŝoseo) Vorfeldstraße (Flughafen)
 • elektra kampintenso elektrische Feldstärke
 • en la kamparo auf freiem Feld
 • laŭ maniero de kamparano nach Art eines Bauern, bäurisch
 • trifaza kampo Drehfeld {Elektrotechnik}
(kein Bild) kamp
kampanj Substantiv

kampanj.o — Kampagne; Feldzug; Saison; Hauptarbeitszeit in der Landwirtschaft bei Betrieben, die nicht ganzjährig voll ausgelastet arbeiten; Wahlkampf, zeitlich begrenzte Folge von Aktionen (zum Beispiel Reklame)

(kein Bild) kampanj
kampanul Substantiv

kampanul.o — Glockenblume {Biologie}

(kein Bild) kampanul
kampus Substantiv

kampus.o — Campus (zusammenhängender Komplex von Universitäten, Hochschulen oder Forschungsinstituten; die außerhalb der Stadt errichteten Gebäude einer Universität, die von parkähnlichen Anlagen umgeben sind; Hochschulen, bei denen Lehr- und Forschungseinrichtungen, Wohnraum für Lehrende und Studenten sowie andere universitätsnahe Infrastruktur samt Grünflächen auf engem Raum zusammengefasst sind, gesamter universitärer Komplex)

(kein Bild) kampus
kamufl transitives Verb

kamufl.i — tarnen

(kein Bild) kamufl
kan Substantiv

kan.o — Pfahlrohr, Riesenschilf, Spanisches Rohr (Pflanze) {Biologie}, auch allgemein für Ried, Schilf


 • kan.ej.o — Röhricht, Großröhricht (vergleiche ciperac.ej.o)
(kein Bild) kan
kanaan Substantiv
 1. Kanaan.o — Kanaan, Sohn des Ham (biblische Gestalt)
 2. kanaan.o — Region im Nahen Osten {Geografie}
(kein Bild) kanaan
kanab Substantiv

kanab.o — Hanf {Biologie}

kanab
kanaben Substantiv

kanaben.o — Hänfling (Vogel) {Biologie}

(kein Bild) kanaben
kanad Substantiv

Kanad.o — Kanada {Geografie}


 • kanad.a — kanadisch

 • kanad.an.o — Bewohner Kanadas
(kein Bild) kanad
kanajl Substantiv

kanajl.o — Canaille, Hundsfott


 • kanajl.ar.o — Gesindel, Pack, Krethi und Plethi, Hinz und Kunz
(kein Bild) kanajl
kanal Substantiv

kanal.o — Kanal


 • kanal.et.o — Rinne

 • aer.o.dinamik.a kanal.o — Windkanal
 • al.flu.kanal.o — Gerinne einer Wassermühle
 • strat.kanal.et.o — Gosse, Abflussrinne einer Straße
(kein Bild) kanal
kanap Substantiv

kanap.o — Kanapee, Diwan, Sofa (mehrsitziges gepolstertes Sitz- und Liegemöbel)

(kein Bild) kanap
kanari Substantiv

kanari.o — Kanarienvogel {Biologie}

(kein Bild) kanari
kancelari Substantiv

kancelari.o — Kanzlei, Kanzellariat, Behörde, Amtsräume, Anwaltsbüro (»Kanzlei« / kancelario bedeutet im Esperanto und im Deutschen sowohl die Behörde als auch das Büro)


 • kancelari.an.o — Kanz­lei­be­am­ter, Kanzlist
 • kancelari.ul.o — Kanz­lei­be­am­ter, Kanzlist
(kein Bild) kancelari
kancelier Substantiv

kancelier.o — Kanzler


 • la lordo kanceliero der Lordkanzler (Hoher Lordkanzler von Großbritannien, The Lord High Chancellor of Great Britain)
(kein Bild) kancelier
kancer Substantiv

kancer.o — Krebs {Medizin}

(kein Bild) kancer
kand Substantiv

kand.o — Kandis, Kandiszucker, Kandelzucker (auskristallisierter Zucker) {Kochkunst}


kand.i — kandieren, konfieren (transitives Verb)


 • kanditaj fruktŝeloj de citrono — Zitronat, Citronat, Sukkade, Succade
 • kanditaj fruktŝeloj de oranĝo — Orangeat, Aranzini
(kein Bild) kand
kandel Substantiv

kandel.o — Kerze


 • fum.aĵ.kandel.et.o — Räucherkerze

 • En la kandelingo sidis (estis) brulanta kandelo. In dem Leuchter steckte eine brennende Kerze.
kandel
kandelabr Substantiv

kandelabr.o — Armleuchter, Kandelaber (mehrarmiger Ständer für Kerzen oder Leuchten)

(kein Bild) kandelabr
kandidat Substantiv

kandidat.o — Kandidat, Bewerber, Anwärter


 • kandidat.i (al …) — kandidieren, sich bewerben, sich zur Wahl stellen für … (intransitives Verb)

 • kandidat.ec.o — Bewerbung, Kandidatur
 • kandidat.ig.i — jemanden zur Wahl aufstellen (transitives Verb)
(kein Bild) kandidat
kanel Substantiv

kanel.o — Auskehlung, Gewindegang, Nut, Rille, Einkerbung, Zug im Lauf einer Waffe (lang und axial)


 • kanel.ar.o — Riffelung (provisorische Übersetzung)

 • dekstr.um.a ŝraŭb.kanel.o — Rechtsgewinde
 • ŝraŭb.kanel.o — Schraubgewinde
 • in.a kanel.o — Innengewinde
(kein Bild) kanel
kanguru Substantiv

kanguru.o — Känguru {Biologie}

kanguru
kanibal Substantiv

kanibal.o — Kannibale

(kein Bild) kanibal
kanistr Substantiv

kanistr.o — Kanister

kanistr
kanjon Substantiv

kanjono — Canyon, Cañon, Schlucht, stark eingeschnittenes Tal, Engtal


 • fend.o.kanjon.o — Klamm
(kein Bild) kanjon
kankr Substantiv

kankr.o — Krebs (Tier) {Biologie}

(kein Bild) kankr
kanon Substantiv
 1. kanon.o — Geschütz, Kanone {Militär}
 2. kanon.o — Kanon, Zusammenstellung heiliger Schriften einer Religion, »allgemeiner Maßstab, festgesetzte Ordnung« einer Religion oder Rechtsordnung, unabdingbarer Kern einer Kultur, Lehrziele und Lehrinhalte, Zusammenstellung der Werke, die in der Literatur herausgehobenen Wert haben sollen, Regeln für die Proportionierung in der Bildenden Kunst {Literatur} {Religion}
 3. kanon.o — Kanon, Lied mit zeitlich versetzten Stimmen

zu (1):

 • bomb.o.kanon.o — Mörser
 • neĝ.kanon.o — Schneekanone

 • relkanono, elektromagneta relkanono Railgun, Electromagnetic Railgun / EMRG, Schienengewehr Schienenkanone (provisorische Übersetzung)

Diskussion

Railgun

 • Bei der Übersetzung von »Railgun« zu relkanono halte ich mich an die Variante, die meiner Meinung nach am ehesten international verständlich und eindeutig ist. Eine elektromagnetische Waffe ist auch die »Coilgun«.
 • Im Gegensatz zur Behauptung in der Wikipedia EO La elektromagneta kanono … estas armilo, ĉe kiu la pafaĵon oni akceligas per magneta kampo kaj reloj (simile al maglevo). arbeitet die Railgun nicht nach einem der Magnetschwebebahn ähnlichen Prinzip - das trifft besser auf die Coilgun zu. Und natürlich: Es heißt nicht akceligas, sondern akcelas, denn das Verb akceli ist transitiv. 2017-08-28 MLe
kanon
kanonik Substantiv

kanonik.o — Kanoniker, Stiftsherr, Chorherr (gewähltes, nicht lebenslanges Mitglied eines Domkapitels oder eines Stiftskapitels, Kanoniker sind Kleriker aller Weihestufen) {Religion}

(kein Bild) kanonik
kansas Substantiv

Kansas.o — Kansas (KS) (Bundesstaat der USA) {Geografie}

(kein Bild) kansas
kant transitives Verb

kant.i — singen


 • kant.o — Lied

 • ek.kant.i — einen Gesang anstimmen
 • re.kant.o — Refrain

 • kant.aĉ.i — krakeelen
 • kant.ad.o — Gesang
 • kant.ist.o — Sänger

 • am.kant.o — Liebeslied, Minnesang
 • am.kant.ist.o — Minnesänger
 • ĉef.kant.ant.o — Vorsänger
 • furor.kan.to — Hit, Schlager {Musik}
 • mod.kan.to — Hit {Musik}
 • poet.o-kant.ist.o — Skalde

 • Viena Knaba Kantistaro Wiener Sängerknaben (provisorische Übersetzung)
(kein Bild) kant
kantalup Substantiv

kantalup.o — Cantaloupe-Melone {Kochkunst} {Biologie}

(kein Bild) kantalup
kantarel Substantiv

kantarel.o — Echter Pfifferling, Eierschwamm, Rehling (Pilz) {Kochkunst} {Biologie}

(kein Bild) kantarel
kantarid Substantiv

kantarid.o — spanische Fliege (Käfer) {Biologie}

(kein Bild) kantarid
kantilevr Substantiv

kantilevr.o — Ausleger, Freiträger, Kragträger, einseitig gelagerter, waagerechter Balken, an dem eine Last hängt; Vorbau


 • gabla tegmenta kantilevro Ortgang (seitlicher Abschluss der Dachfläche)
(kein Bild) kantilevr
kantin Substantiv

kantin.o — Kantine, Verkaufs- und Speiseraum für bestimmte Personengruppen (Arbeiter, Offiziere, Studenten und so weiter) (siehe restoraci.o, kafeteri.o)

(kein Bild) kantin
kanton Substantiv
 1. kanton.o — Blockstrecke {Eisenbahn}
 2. kanton.o — Teilstaat der Schweiz, Verwaltungseinheit oder Wahlbezirk in anderen Ländern {Geografie}
(kein Bild) kanton
kantonment Substantiv

kantonment.o — Einquartierung (von Truppen)


 • kantonment.i — sich als Einquartierug aufhalten (intransitives Verb)

 • kantonment.ig.i — einquartieren (transitives Verb)

Eine alternative Bezeichnung für »kantonment.o« ist kvartir.o.

(kein Bild) kantonment
kantor Substantiv

kantor.o — Kantor

(kein Bild) kantor
kanu Substantiv

kanu.o — Kanu {Fahrzeuge und Verkehr} {Sport}

kanu
kanvas Substantiv

kanvas.o — Canvas, Leinwand, Entwurf

(kein Bild) kanvas
kanzon Substantiv

kanzon.o — Chanson {Musik}


 • kanzon.ist.o — Chansonier
(kein Bild) kanzon
kaos Substantiv

kaos.o — Chaos, Gewirr


 • kaos.a — chaotisch
(kein Bild) kaos
kap Substantiv

kap.o — Kopf, Haupt, Schiffsbug, Flugzeugnase, Header {EDV} {Schiffbau}


 • kap.et.o — Köpfchen
 • kap.uj.o — Helm als Teil eines Skaphander

 • aviad.il.kap.o — Flugzeugnase
 • ferm.it.kap.a — begriffsstutzig
 • nud.kap.a — barhäuptig, mit bloßem Kopf
 • paf.il.kap.o — Kolben einer Waffe (veraltet)
 • paĝ.o.kap.o — Header {EDV}
 • pont.o.kap.o — Brückenkopf (militärisch)
 • raz.kap.ul.o — Skinhead
 • ŝip.kap.o — Schiffsnase
 • ŝrump.kap.o, ŝrump.it.a kap.o — Schrumpfkopf
 • ter.kap.o — Kap
 • trab.o.kap.o — Balkenkopf
 • trans.kap.e — Hals über Kopf
 • trans.kap.iĝ.o — Purzelbaum
 • vent.kap.ul.o — Luftikus

 • de la kapo ĝis la piedoj von Kopf bis Fuß
 • je kapalteco pli granda ol um einen Kopf größer als, um Haupteslänge überragen
 • kalkuli en la kapo im Kopf rechnen
 • kapjesi mit dem Kopf bejahen, nicken (Es gibt Kulturen, in denen das Kopfnicken eine Verneinung bedeutet. »kapjesi / kapnei« sind kulturunabhängig.)
 • kapnei den Kopf schütteln, verneinen (Es gibt Kulturen, in denen das Kopfnicken eine Verneinung bedeutet. »kapjesi / kapnei« sind kulturunabhängig.)
 • kapoloka parto de la lito Kopfende
 • klini la kapon den Kopf neigen
 • konfuzi la kapon de iu jemandem den Kopf verdrehen
 • levi la kapon den Kopf heben
 • Li havas la kapon sur la ĝusta loko. Er hat das Herz auf dem rechten Fleck.
 • Li marŝis ĉe la kapo de la irantaro. Er marschierte am Kopf des Zuges.
 • mallevi la kapon den Kopf senken
 • Mi havas tiom da laboro, ke mia kapo turniĝas. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht.
 • skui la kapon den Kopf schütteln
 • turni la kapon den Kopf wenden / drehen
(kein Bild) kap
kapabl Adjektiv

kapabl.a — fähig, geeignet, angetan


 • kapabl.i — fähig sein, in der Lage sein (transitives Verb)
 • kapabl.o — Fähigkeit

 • mal.kapabl.a — unfähig
 • mal.kapabl.o — Unfähigkeit, Unvermögen

 • aŭdkapablo — Fähigkeit zum Hören
 • labor.ne.kapabl.o — Arbeitsunfähigkeit
 • memor.kapabl.o — Erinnerungsvermögen
 • rezist.kapabl.o — Widerstandsfähigkeit
 • ŝarĝ.kapabl.o — Tragfähigkeit

 • esti kapabla je / por zu etwas fähig sein
 • Ĝis nun mi kapablis fari nenion por vi. Bis jetzt war ich nicht in der Lage, etwas für dich zu tun.
 • kredi iun kapabla je iu jemendem etwas zutrauen, zumuten
 • ne esti kapabla sich etwas versagen, nicht in der Lage sein
 • opinii iun kapabla por … jemandem etwas zutrauen
 • postuli la perceptokapablon Ansprüche an das Auffassungsvermögen stellen

»kapabl.i« ist definiert als transitives Verb mit nachfolgendem Infinitiv, ein grammatisch korrekter Satz benötigt beide Bestandteile: ein Akkusativ-Objekt und ein infinites Verb. Vergleiche dazu: dev.i

(kein Bild) kapabl
kapacit Substantiv

kapacit.o — Kapazität, Fassungsvermögen (räumlich, geistig, physikalisch) {Physik} {Elektrotechnik}, maximale Leistung eines Unternehmens {Wirtschaft}


 • memor.kapacit.o — Speicherkapazität {EDV}
(kein Bild) kapacit
kapel Substantiv

kapel.o — Kapelle (kleine Kirche oder Nebenraum in einer Kirche)

(kein Bild) kapel
kaper intransitives Verb

kaper.i — kapern, aufbringen


 • kaper.ist.o — Seeräuber (mar.rab.ist.o), eigentlich Kaperfahrer, Freibeuter

 • kaper.leter.o — Kaperbrief

Man unterscheidet:

 • kaperistoj = Freibeuter, der im Auftrag eines Lehnsherren mit einem Kaperbrief ausgestattet Seeräuberei betreibt
 • piratoj = Seeräuber auf eigenem Schiff

El la Lingvaj Respondoj:

PRI LA VORTO »FORKAPERI«

La vorto »forkaperis«, kiun vi trovis en »La Rabistoj«, ne estas preseraro. La vorto »kaperi« (kiu sin trovas en la vortaroj Esperanto-germana kaj germana-esperanta) signifas proksimume »rabi korsare« aŭ »rabi sur la maro«.

Respondo 31, La Revuo, 1908, Februaro

(kein Bild) kaper
kapibar Substantiv

kapibar.o — Wasserschwein {Biologie}

kapibar
kapital Substantiv

kapital.o — Geldsumme, Kapital, Vermögen


 • kapital.ig.i — kapitalisieren, zu Kapital machen, zu Geld machen (transitives Verb)
 • kapital.ig.o — Kapitalisierung
 • kapital.ism.o — Kapitalismus, übersteigertes Gewinnstreben
 • kapital.ist.a — kapitalistisch
 • kapital.ist.o — Kapitalist
(kein Bild) kapital
kapitan Substantiv

kapitan.o — Kapitän (auch: {Militär})


 • kavaleri.a kapitan.o — Rittmeister
(kein Bild) kapitan
kapitel Substantiv

kapitel.o — Säulenknauf

(kein Bild) kapitel
kapitul Substantiv
 1. kapitul.o — Domkapitel, Stiftskapitel (Leitungskörperschaft, Kollegium einer Bischofskirche, das den Chordienst versieht und den Bischof in der Verwaltung unterstützt.) {Religion}
 2. kapitul.o — Korb (Blütenstand) {Biologie}

zu (1):

 • kapitul.an.o — Kapitular (Priester, dem die Aufgabe übertragen wurde, feierliche Gottesdienste zu halten und alle vom Bischof übertragenen Aufgaben zu erfüllen)
(kein Bild) kapitul
kapitulac intransitives Verb

kapitulac.i — kapitulieren, sich ergeben, sich unterwerfen


 • kapitulac.o — Kapitulation
(kein Bild) kapitulac
kapok Substantiv

kapok.o — Kapok, Füllstoff für Kissen {Textil}

(kein Bild) kapok
kapon Substantiv

kapon.o — Kapaun (kastrierter Kapphahn oder Masthahn) {Kochkunst}

(kein Bild) kapon
kapor Substantiv

kapor.o — Kaper

(kein Bild) kapor
kaporal Substantiv

kaporal.o — Korporal (militärischer Dienstgrad, etwa Gefreiter bis Unteroffizier)

(kein Bild) kaporal
kapot Substantiv
 1. kapot.o — Capot, Regenmantel mit Kapuze (Kleidung)
 2. kapot.o — Motorhaube bzw. »Schnauze« eines Fahrzeugs {Fahrzeuge und Verkehr}
 3. kapot.o — Schute, Biedermeierhut, Kiepenhut, Kapotte (provisorische Übersetzung) (Kleidung) (siehe Hinweise)

Diskussion

kapoto (3)

kapoto (1) ist offensichtlich mit kapoto (3) verwandt. Ich habe weder in der Wikipedia EO noch in vortaro.net einen Beleg für (3) gefunden, allerdings findet man die Übersetzung »bonnet« (englisch für Schute, Hut) = kapoto auch im Google Translator. Thora Goldschmidt übersetzt ein ähnliches Kleidungsstück mit kufeto. Außerdem gibt es patrina kapoto in »Metropoliteno« de Varankin, 1933.

(kein Bild) kapot
kapr Substantiv

kapr.o — Ziege {Biologie}


 • kapr.in.o — Zicke, Geiß

 • vir.kapr.o — Ziegenbock
kapr
kapreol Substantiv

kapreol.o — Reh {Biologie}

kapreol
kapric Substantiv

kapric.o — Kaprize, Laune, Übermut, Anwandlung, Schrulle, Marotte, Spleen, Wunderlichkeit, Überspanntheit, Macke, Fimmel, Tick, Eigenart, Eigenheit, Eigentümlichkeit, fixe Idee, Grille


 • kapric.a — kapriziös, schrullig, drollig, übermütig, launisch, wunderlich, eigenwillig
 • kapric.i — ka­p­ri­zie­ren, eigensinnig auf etwas bestehen; sich auf etwas festlegen

 • frenez.et.e-kapric.a — verschroben

 • elverŝi siajn kapricojn sur siajn amikojn seine Laune an seinen Freunden auslassen
(kein Bild) kapric
kaprikorn Substantiv

kaprikorn.o — Sternbild Steinbock {Astronomie}


 • tropik.o de kaprikorn.o — südlicher Wendekreis, Wendekreis des Steinbocks
(kein Bild) kaprikorn
kaprimulg Substantiv

kaprimulg.o — Nachtschwalbe (Vogelfamilie) {Biologie}

kaprimulg
kapsik Substantiv
 1. kapsik.o — Paprika, Capsikum (Gattung) (Die Früchte einiger Sorten und das getrocknete Pulver heißen paprik.o) {Biologie}
 2. kapsik.o — Paprika-Frucht {Kochkunst}

Im PIV 1977 hat kapsik.o nur die Bedeutung (1).

kapsik
kapstan Substantiv

kapstan.o — Spill {Technik}

(kein Bild) kapstan
kapsul Substantiv

kapsul.o — Kapsel (Behälter, Gehäuse, Hülse)

(kein Bild) kapsul
kapt transitives Verb

kapt.i — fangen, bemächtigen, greifen, erfassen, aufbringen, erwischen, ertappen


 • kapt.o — Fang, Griff

 • ek.kapt.i — packen, erhaschen
 • mal.kapt.i — loslassen

 • kapt.il.o — Falle
 • kapt.it.o — Gefangener
 • mal.kapt.i — loslassen

 • buŝ.kapt.i — schnappen
 • fiŝ.kapt.il.o — Angel
 • fiŝ.kapt.ist.o — Angler
 • fum.kapt.il.o — Rauchfang
 • kapt.il.ist.o — Fallensteller, Trapper
 • milit.kapt.it.o — Kriegsgefangener, Gefangener
 • milit.kapt.it.ej.o — Kriegsgefangenenlager
 • muŝ.kapt.ul.o — Grasmücke (silvi.o)
 • pied.kapt.il.o — Fußangel
 • ret.kapt.il.o — Fangnetz, Netzfalle
 • sonĝ.kapt.il.o — Traumfänger

 • kapti al schnappen nach
 • kapti (skrap)vundeton sich eine kleine Wunde, Schramme zuziehen
 • meti kaptilon eine Falle aufstellen
 • neatendite / surprize kapti überrumpeln
 • Tio estas bona kapto. Das ist ein guter Fang. (Auch im Sinn von: Ich habe einen guten Fang gemacht.)
(kein Bild) kapt
kapucen Substantiv

kapucen.o — Kapuziner (Mönch)

(kein Bild) kapucen
kapuĉ Substantiv
 1. kapuĉ.o — Kapuze (Kopfbedeckung)
 2. kapuĉ.o — bewegliches Dach beziehungsweise Verdeck eines Fahrzeugs oder Schiffes {Fahrzeuge und Verkehr}, bewegliche Abdeckung

zu (1):

 • kapuĉ.i — mit einer Kapuze verhüllen oder bedecken (transitives Verb)

kamen.kapuĉ.o — Rauchsammler, Esse eines Kamins

(kein Bild) kapucx
kapuĉin Substantiv

kapuĉin.o — Cappuccino (italienisches Kaffeegetränk aus Espresso, heißer Milch und heißem Milchschaum) (Kochkunst)

(kein Bild) kapucxin
kar Adjektiv

kar.a — lieb, wert, teuer


 • mal.kar.a — billig
 • mal.pli.kar.iĝ.o — Baisse, Sinken der Preise
 • pli.kar.iĝ.o — Hausse, Steigen der Preise

 • »kara« wird z. B. als Anrede in Briefen und auf Versammlungen gebraucht:
 • Mia kara! Meine Liebe!
 • Kara amiko! Lieber Freund!
 • plej kara allerliebst
(kein Bild) kar
karaben Substantiv

karaben.o — Karabiner (Gewehr mit verkürztem Lauf) {Militär}


 • maŝin.karaben.o — Maschinenkarabiner, Sturmgewehr, Schnellfeuergewehr (waffentechnische Bezeichnung für militärische vollautomatische Handfeuerwaffen mit der Möglichkeit, Einzelfeuer und Feuerstöße abzugeben)
Wikipedia DE
Eine genaue Definition und Zuordnung unterschiedlicher Gewehre fällt schwer und ist wegen unterschiedlicher Herstellerangaben, technischer Beschreibungen, militärischer Ausschreibungen und so weiter nicht allgemeingültig möglich.
karaben
karaf Substantiv

karaf.o — Karaffe

karaf
karak Substantiv

karak.o — Karack (Schiff) (provisorische Übersetzung)

karak
karakter Substantiv

karakter.o — Charakter, Gemüt, Gesinnung, Wesen, Veranlagung


 • maldelikata laŭ karaktero knorrig im Wesen
(kein Bild) karakter
karakteriz transitives Verb

karakteriz.i — charakterisieren


 • karakteriz.a — charakteristisch, eigenartig, eigentümlich

 • karakteriz.ad.o — Charakterisierung
 • karakteriz.aĵ.o — Charakteristik, Kennzeichen, Eigentümlichkeit, Besonderheit, Merkmal
(kein Bild) karakteriz
karaktr Substantiv

karaktr.o — Zeichen, Schriftzeichen, Character (eine Informationseinheit, die einem Graphem oder Symbol entspricht) {EDV}


 • karaktr.ar.o — Zeichenkette, String
(kein Bild) karaktr
karamel Substantiv

karamel.o — Karamell {Kochkunst}

(kein Bild) karamel
karaoke Substantiv

karaoke.o — Karaoke

(kein Bild) karaoke
karapac Substantiv

karapac.o — Panzer eines Tieres (z. B. einer Schildkröte)

karapac
karas Substantiv

karas.o — Karausche {Biologie}

(kein Bild) karas
karat Substantiv

karat.o — Karat (Feingehalt von Gold, Masse von Edelsteinen) {Maß}

(kein Bild) karat
karavan Substantiv

karavan.o — Karawane

(kein Bild) karavan
karavel Substantiv

karavel.o — Karavelle (Schiff)

karavel
karb Substantiv

karb.o — Kohle


 • karb.ej.o — Kohlenbunker
 • karb.ig.ej.o — Holzkohlenmeiler
 • karb.ist.o — Köhler
 • karb.um.i — sich mit Kohle versehen, Kohle bunkern

 • brun.karb.o — Braunkohle
 • lign.o.karb.o — Holzkohle
 • ov.o.karb.(aĵ).o — Eierkohle
 • ŝton.karb.o — Steinkohle
 • ter.karb.o — Lignit (siehe lignit.o)

 • deponejo de karbo Kohlenbunker
 • preni karbon Kohlen bunkern
(kein Bild) karb
karbol Substantiv

karbol.o — Karbol (veraltete Bzeichnung für Phenol) {Chemie}

(kein Bild) karbol
karbon Substantiv

karbon.o — Kohlenstoff (chemisches Element)

(kein Bild) karbon
karbonat Substantiv

karbonat.o.j — Carbonate, Karbonate (die anorganischen Salze und organischen Ester der anorganischen Kohlensäure (H2CO3))


 • natria karbonato, natria bikarbonato, hidrogenkarbonato de natrio Natriumhydrogencarbonat, Natron
(kein Bild) karbonat
karbur transitives Verb
 1. karbur.i — karbonisieren, bekohlen, Bedecken der Oberfläche von Elektroden mit einem Kohleüberzug {Technik}
 2. karbur.i — vergasen eines Kohlenwasserstoffs in einem Gas zur Herstellung eines zündfähigen Gemisches

 • karbur.aĵ.o — Kraftstoff (zur direkten Verbrennung in einer Verbrennungskraftmaschine)
 • karbur.il.o — Vergaser
(kein Bild) karbur
karcer Substantiv

karcer.o — Karzer, Verlies


 • kel.o.karcer.o — Verlies
(kein Bild) karcer
kard¹ transitives Verb

kard.i — kardieren, kardätschen, krempeln (Reinigen und Ausrichten der Fasern von Baumwolle, Jute usw. vor dem Spinnen)


 • kard.ej.o — Karderie, Karderei
 • kard.il.o — Karde, Krempel

 • kard.o.maŝin.o — Kardiermaschine
(kein Bild) kard1
kard² Substantiv

kard.o — Distel {Biologie}


kard2
kardamin Substantiv

kardamin.o — Schaumkräuter (Pflanzengattung) {Biologie}


 • amara kardamino Bittere Schaumkraut, Falsche Brunnenkresse, Bitterkresse
(kein Bild) kardamin
kardamom Substantiv

kardamom.o — Kardamom, Cardamom {Kochkunst} {Biologie}

(kein Bild) kardamom
kardel Substantiv

kardel.o — Stieglitz, Distelfink {Biologie}


 • amerika kardelo Goldfink, Goldzeisig
kardel
kardinal¹ Substantiv

kardinal.o — Kardinal

(kein Bild) kardinal1
kardinal² Adjektiv

kardinal.a — bezogen auf Kardinalzahlen {Mathematik}, im Deutschen gibt es kein Äquivalent als Adjektiv


 • kardinal.o — Kardinalzahl (beschreibt die Anzahl der Elemente einer endlichen Menge, deren Mächtigkeit)
(kein Bild) kardinal2
kardon Substantiv

kardon.o — Cardy, Spanische Artischocke, Gemüseartischocke, Kardone {Kochkunst} {Biologie}

(kein Bild) kardon
kare Substantiv

kare.o — Curry, Currypulver (Gewürzmischung) {Kochkunst}

(kein Bild) kare
kareks Substantiv

kareks.o — Seggen (ein Sauergrasgewächs) {Biologie}


 • kareks.ej.o — Ried, Kleinröhricht (vergleiche kan.ej.o, ciperac.ej.o)
(kein Bild) kareks
karel Substantiv

karel.o — Karelier, Bewohner Kareliens


 • Karel.i.o — Karelien {Geografie}

 • Norda Karelio Nordkarelien (Landschaft in Finnland) {Geografie}
 • Respubliko Karelio Republik Karelien (Teil der Russischen Föderation) {Geografie}
 • Suda Karelio Südkarelien (Landschaft in Finnland) {Geografie}
(kein Bild) karel
karen Substantiv

karen.o — Unterwasserrumpf (trapezförmig oder ähnlich nach unten gezogener Teil des Schiffsrumpfs, der dem Schiff Stabilität gibt, es besser auf Kurs hält und nicht (so leicht) kentern lässt.) {Schiffbau}


 • karen.i — kielholen (das seitliche Umlegen eines Schiffs an Land zur Untersuchung, Reinigung und Ausbesserung seiner Unterwasserteile) (transitives Verb)
(kein Bild) karen
kares transitives Verb

kares.i — liebkosen


 • kares.o — Liebkosung, Streicheleinheiten

 • mal.kares.i — piesacken, sticheln
 • kares.um.i — schmusen (intransitives Verb)

 • karesi al iu la barbon jemandem um den Bart gehen
 • karesi la iluzion die Illusion hegen
 • karesi unu la alian schmusen
(kein Bild) kares
karg Substantiv

karg.o — Ladung, Ladegut, Frachtgut (Schiff, Waggon)


 • karg.i — beladen, verladen (transitives Verb)

 • mal.karg.i — entladen eines Transportmittels (transitives Verb)

 • el.karg.i — entladen, herausnehmen eines Transportguts (transitives Verb)

 • kargodeponejo Frachthalle (Flughafen)
 • kargokorto Frachthof (Flughafen)
 • kargostacio Frachthalle (Flughafen)
 • kargoŝipo Frachtschiff
(kein Bild) karg
karib Adjektiv

karib.a — karibisch


 • karib.o — Karibe, Angehöriger eines karibischen Volkes (Die Kariben umfassen mehrere Völker in Süd- und Mittelamerika.)

 • Karib.i.o, Karib.uj.o — Karibik (Region im westlichen, tropischen Teil des Atlantischen Ozeans nördlich des Äquators, namensgebend für die dort liegenden Inseln und Inselgruppen) {Geografie}

 • Frisa Karibio Friesische Karibik, Marketing-Bezeichnung für die Insel Föhr {Geografie}
(kein Bild) karib
karier Substantiv

karier.o — Karriere, Laufbahn


 • karier.ist.o — Karrierist, Streber

 • Li povas fari bonan karieron. Er kann es noch weit bringen.

(kein Bild) karier
karikatur Substantiv

karikatur.o — Karikatur, Zerrbild, Spottbild

(kein Bild) karikatur
karinti Substantiv

Karinti.o — Kärnten {Geografie}

(kein Bild) karinti
kariofil Substantiv
 1. kariofil.o — Nelke (Gewürz) {Kochkunst} {Biologie}
 2. kariofil.o — Nelke, Landnelke, Gartennelke (Dianthus caryophyllus) {Biologie}

zu (1):

 • kariofil.uj.o — Gewürznelken-Baum
(kein Bild) kariofil
kariol Substantiv

kariol.o — Karriol (leichtes, einachsiges einspänniges Fuhrwerk), Kariol, Karriole, Halbwagen, Benne, auch Briefpostwagen, das englische Dogcart und der Gig (zweirädriger offener Wagen)

(kein Bild) kariol
karism Substantiv

karism.o — Charisma, gewinnende Ausstrahlung, ursprünglich: unwiderstehlicher Liebreiz (der von einem Gürtel der Aphrodite ausging), (Religion: Befähigung zum Empfang von Gaben; Management: Form der Entwicklung von Führungskompetenzen; Soziologie: Form der Herrschaft, Ausdruck bestimmter ungleichgewichtiger sozialer Beziehungen vorwiegend gemeinschaftlicher Ausprägung)

(kein Bild) karism
karitat Substantiv

karitat.o — Nächstenliebe, Wohltätigkeit, Charity, Gemeinnützigkeit, Großmut, Güte, Gutherzigkeit. Im Christentum eine der drei theologischen (göttlichen, christlichen) Tugenden: Glaube, Liebe, Hoffnung = kredo, karitato, espero.

(kein Bild) karitat
karite Substantiv

karite.o — Karitebaum, Sheanussbaum, Schibutterbaum, Afrikanischer Butterbaum (Baum) {Biologie}

(kein Bild) karite
karm Substantiv

karm.o — Karma (spirituelles Konzept, nach dem jede Handlung – physisch wie geistig – unweigerlich eine Folge hat)

(kein Bild) karm
karmin Substantiv

karmin.o — Koschenille, Karmin (roter Farbstoff)

karmin.o und koĉenil.o sind Bezeichnungen für den gleichen Farbstoff. Die erstere Bezeichnung ist vorzuziehen.

(kein Bild) karmin
karn Substantiv

karn.o — Fleisch {Biologie}


 • dis.karn.ig.i — zerfleischen (transitives Verb)

 • tibi.karn.o — Wade
(kein Bild) karn
karnaval Substantiv

karnaval.o — Fasching

(kein Bild) karnaval
karneol Substantiv

karneol.o — Karneol (Schmuckstein, Quarz)

(kein Bild) karneol
karo Substantiv

karo.o — Karo (Kartenspiel)

karo
karob Substantiv

karob.o — Johannisbrot, Sodbrod, Soodbrod, Soodschote (Frucht) {Biologie}


 • karob.uj.o — Johannisbrotbaum, Bockshörndlbaum, Karubenbaum, Karobbaum, Johansbrodbaum, Judasboom

 • karobarbo Johannisbrotbaum
(kein Bild) karob
karoseri Substantiv

karoseri.o — Karosserie {Fahrzeuge und Verkehr}

(kein Bild) karoseri
karot Substantiv

karot.o — Karotte, Möhre, Mohrrübe, Gelbrübe, Gelbe Rübe, Rüebli, Riebli, Wurzel, Wuttel {Kochkunst} {Biologie}

karot
karotid Substantiv

karotid.o — Halsschlagader, Kopfschlagader, Carotis {Anatomie}

(kein Bild) karotid
karp Substantiv
 1. karp.o — Karpfen {Kochkunst} {Biologie}
 2. karp.o — Handwurzel {Biologie}
karp
karpen Substantiv

karpen.o — Hagebuche, Hornbaum (Baum) {Biologie}

(kein Bild) karpen
kart Substantiv

kart.o — Karte (Spiel-, Kartei-, Land-)


 • balot.rajt.ig.a kart.o — Wahlschein
 • cirkvit.kart.o — Leiterplatte, Karte {EDV}
 • ĉef.kart.o — Mainboard, Hauptplatine {EDV}
 • debet.kart.o — Debetkarte, Bankkarte, Sparkassenkarte, Bankomatkarte
 • ec-karto (EC-Karte, veraltet) (provisorische Übersetzung), vergleiche ĝirokart.o
 • kredit.kart.o — Kreditkarte
 • manĝ.o.kart.o — Speisekarte
 • membr.o.kart.o — Mitgliedskarte
 • memor.kart.o — Speicherkarte
 • model.a kart.o — Musterkarte
 • poŝt.kart.o — Postkarte
 • SD-karto (Sekura Diĝita memorkarto) — SD-Karte {EDV}
 • telefon.kart.o — Telefonkarte
 • tru.kart.o — Lochkarte
 • visit.kart.o — Visitenkarte

 • riski ĉion per unu karto alles auf eine Karte setzen
 • SIM-karto (plengranda, mini-, mikro-, nano-SIM-karto) SIM-Karte (SIM = subscriber identification module, abonant-identiga modulo)
(kein Bild) kart
kartam Substantiv

kartam.o — Färbersaflor, Saflor, Färberdistel {Biologie}

(kein Bild) kartam
kartav intransitives Verb

kartav.i — schnarren (beim Sprechen)

(kein Bild) kartav
kartel Substantiv

kartel.o — Kartell (mehrdeutiger Begriff; Zusammenschluss oder Vereinbarung zwischen Konkurrenten)

 1. A cartel is a group of formally independent producers whose goal is to increase their collective profits by means of price fixing, limiting supply, or other restrictive practices. (Wikipedia EN)
 2. Skriba duel-invito (vortaro.net)
 3. Interkonsento de produktantoj, por forigi la liberan konkuradon k influi la prezojn favore al siaj interesoj, per komuna reguligo de produktado k vendado. (vortaro.net)
 4. Interkonsento de profesiaj aŭ sindikataj grupoj por komuna agado dum pli-malpli longa tempo. (vortaro.net)
(kein Bild) kartel
kartezi Adjektiv

kartezi.a — kartesisch (nach dem latinisierten Namen Cartesius des französischen Mathematikers René Descartes benannt)

(kein Bild) kartezi
kartilag Substantiv

kartilag.o — Knorpel

(kein Bild) kartilag
kartoĉ Substantiv
 1. kartoĉ.o — Kartätsche, Patrone
 2. kartoĉ.o — Patrone, Kartusche, ein Behältnis, das Betriebs- oder Hilfsstoffe enthält, und in ein anderes Gerät eingesetzt wird.

 • kartoĉ.ing.o — Patronenhülse
 • kartoĉ.uj.o — Patronentasche, Trommel eines Trommelrevolvers

 • blanka kartoĉo Platzpatrone
kartocx
karton Substantiv
 1. karton.o — Pappe, Karton (Material)
 2. karton.o — Karton (Behälter)
 3. karton.o — Karton (in der bildenden Kunst eine Vorlage in Originalgröße) {Kunst}

 • karton.aĵ.o — Kartonage

 • asfalt.karton.o — Dachpappe (heutige Dachpappe enthält Bitumen beziehungsweise Asfalt)
 • gudr.a karton.o — Teerpappe (veraltet, heutige Dachpappe enthält keinen Teer)
 • muld.o.karton.o — Pappmaschee, Pappmaché, Pulpe, Papiermaché
 • pajl.o.karton.o — Strohpappe, Strohkarton (Aus Stroh-Stofffasern hergestellte, billige und wenig widerstandsfähige Pappe für Rückwände, Unterlagen, Kartonagen; Verbundplatte)
 • ŝton.o.karton.o — Steinpappe (zur Herstellung von Puppenköpfen, Baumaterial, Dachdeckmaterial)
(kein Bild) karton
kartuŝ Substantiv

kartuŝ.o — Kartusche (ein oft abgerundeter Rahmen)

speziell:

 1. kartuŝ.o — ovale Umrahmung von Hieroglyphen
 2. kartuŝ.o — ornamental ausgestalteter Rahmen für den Titel eines kartografischen oder anderen Werkes
 3. kartuŝ.o — Zierrahmen in der Ornamentik
 4. kartuŝ.o — chinesisches Siegel

Offiziell sind nur die Bedeutungen (1) und (2) für das Wort kartuŝ.o definiert.

(kein Bild) kartusx
kartuzi Substantiv

kartuzi.o — Kartause (Kloster des Mönchordens der Kartäuser)


 • kartuzi.an.o — Kartäuser-Mönch
(kein Bild) kartuzi
kartvel Substantiv

kartvel.o — Georgier


 • kartvel.a — georgisch
 • Kartvel.i.o — Georgien {Geografie}
(kein Bild) kartvel
karusel Substantiv

karusel.o — Karussel

(kein Bild) karusel
karvi Substantiv

karvi.o — Kümmel {Biologie} {Kochkunst}

(kein Bild) karvi
kas Substantiv

kas.o — Kasse


 • kas.ist.o — Kassierer, Zahlmeister

 • en.kas.ig.i — einkassieren, Geld einnehmen, einziehen, vereinnahmen, einlösen (Geld), erheben (steuern) (transitives Verb)
 • mal.san.ul.a kas.o — Krankenkasse {Finanzwesen}
 • pensi.ul.a kas.o — Landesversicherungsanstalt, Rentenversicherung, Rentenkasse {Finanzwesen}
 • ŝpar.kas.o — Sparkasse {Finanzwesen}
 • ŝtat.a kas.o — Staatskasse, Fiskus {Finanzwesen}

 • kasregistrilo Registrierkasse
(kein Bild) kas
kasaci Substantiv

kasaci.o — Kassation {Justiz}

Zumindest im deutschen Justizwesen unterscheidet man:

 • Appellation, Berufung (Rechtsmittel gegen ein Urteil der ersten Instanz, Überprüfung eines gerichtlichen Urteils durch ein übergeordnetes Gericht in rechtlicher und / oder tatsächlicher Hinsicht)
 • Kassation (Bestätigung oder Aufhebung einer Ausgangsentscheidung)
 • Revision (Überprüfung eines Urteils der vorherigen Instanz auf Rechtsfehler)
(kein Bild) kasaci
kased Substantiv

kased.o — Tonbandkassette


 • kased.il.o — Kassettenrecorder

 • en.kased.ig.i — auf eine Kassette aufnehmen
 • poŝ.kased.il.o — Walkman
kased
kaserol Substantiv

kaserol.o — Kasserolle, Reine, Reindl, Stieltopf {Kochkunst}

Obwohl es eine halbwegs einleuchtende Definition für »kaserolo« gibt, ist die Bedeutung des Wortes »Kasserolle« nicht eindeutig. Eine Kasserolle kann sich durch einen Stielgriff auszeichnen, durch eine große Bodenfläche oder durch einen steilen (und hohen) Rand. Das englische »casserole« hat einen eigenen Bedeutungsumfang.

(kein Bild) kaserol
kaset Substantiv

kaset.o — Kassette, Schachtel

(kein Bild) kaset
kask Substantiv

kask.o — Helm, Haube


 • fer.kask.o — Stahlhelm
 • har.sek.ig.a kask.o — Trockenhaube (Friseur)
 • lan.kask.o — Sturmhaube
 • pint.kask.o — Spitzhelm, Pickelhaube
 • sun.a kasko.o — Tropenhelm
kask
kaskad Substantiv

kaskad.o — Kaskade, mehrstufiger Wasserfall


 • kaskad.eg.o — Katarakt