Wörterbuch Esperanto (Suche über Wortwurzel)

Ergebnis der Suche nach plu: 1 Datensätze mit Übereinstimmungen.


Wurzel Charakter der Wurzel Übersetzung Abb.

 plu
Siehe auch:
WWW:

[Adverb]

plu — weiterhin, länger, fernerhin, fürder (zeitlich: fortdauern, räumlich: weiter weg, in die Ferne gerichtet)


  • plu.e — weiterhin (plu ist ein Adverb, deswegen macht es keinen Sinn, eine e-Endung anzufügen.)

  • ne plu — nicht mehr (ein Ereignis/Vorgang bestand vorher und wird nicht mehr geschehen oder fortdauern; ein Nichtmehrfortdauern)
  • sen.plu.e — ohne Weiteres

  • kaj tiel plu und so weiter
  • Kion vi deziras plu? Was willst du noch?
  • Li ne laboras plu. Er arbeitet nicht mehr.
  • sen pluaĵoj ohne Weiteres
Hinweis:

»pli« bedeutet eine größere Menge oder Anzahl, »plu« eine zeitliches Fortschreiten oder eine größere räumliche Ausdehnung, Weite, Entfernung. Manchmal ist die Unterscheidung schwierig, dann ist sowohl »pli« als auch »plu« richtig.


El la Lingvaj Respondoj:

PRI LA ESPRIMOJ »JAM NE…« KAJ »NE… PLU«

Por tre multaj okazoj ambaŭ esprimoj ŝajnas al mi egale bonaj, kaj mi tute ne vidas ian kaŭzon, kiu devigus nin diri: uzu nur la unuan aŭ nur la duan esprimon. Kial senbezone forpreni de ni la liberecon en tiuj okazoj, kiam ĝi prezentas nenian maloportunaĵon? Tamen ne ĉiam ambaŭ esprimoj povas reciproke anstataŭi unu la alian. Ekzemple anstataŭ »ne parolu plu« ni ne povas diri »jam ne parolu«. Doni tute precizan klarigon de tiaj nedifineblaj vortoj, kiel »jam« aŭ »plu« estas tre malfacile, kaj oni facile povus erari; tial mi limigas min nur per tio, ke mi donos klarigon proksimuman, ne garantiante, ke mia klarigo taŭgos por ĉiuj okazoj. »Jam« laŭ mia opinio efektive enhavas en si la ideon de ŝanĝo de stato, kiel montris »The British Esperantist« »plu« enhavas la ideon de daŭrado. »Jam ne« povas rilati ankaŭ al io, kio antaŭe ne ekzistis, sed estis nur intencata aŭ esperata, — »ne plu« rilatas al io, kio ekzistis jam antaŭe. Ekzemple, se mi eĉ neniam vizitis vin, sed nur intencis tion fari, mi povas diri »mi jam ne vizitos vin« (se mi ŝanĝis mian intencon), sed »mi vin ne vizitos plu« mi povas diri nur en tia okazo, se mi jam antaŭe vizitadis vin. La esprimon »ne jam« (kiu signifas ion tute alian ol »jam ne«) mi tute ne konsilas uzi, ĉar ĝi povus kaŭzi malkompreniĝon; anstataŭ ĝi mi konsilas uzi »ankoraŭ ne«.

Diri »pli« anstataŭ »plu« oni povas tre ofte, sed ne ĉiam. »Pli« = pli multe, »plu« = daŭre, pli malproksimen; »pli« signifas kvanton, multecon, — »plu« signifas daŭradon (en loko aŭ tempo); en abstraktaj okazoj ni ofte povas uzi unu esprimon anstataŭ la dua, ĉar tiam ilia senco fariĝas preskaŭ la sama; sed kiam ni volas paroli rekte pri kvanto aŭ pri daŭrado (aŭ malproksimiĝado), tiam ni ne povas intermiksi la ambaŭ vortojn.

Respondo 26, La Revuo, 1907, Oktobro


 

© Michael Lennartz 2008-2024
2024-07-13, 16:17:45 / Laufzeit: 0,132865 s
zur Startseite