Wir berichten in Deutsch über die internationale Sprache Esperanto in Schleswig-Holstein und in Esperanto über unser Bundesland.

Aktuale

25.01.2024 - Netiketo kaj videokunvenoj

Miajn rimarkojn vi povas legi ĉi tie.


2023-12-01 - Ridu por via sano. E-libro de Kay kaj Klaus Friese

Bonvenon al la kartunoj de KAYSN, kiu komencis desegni siajn strangajn bildojn sub la tablo kiam li estis ankoraŭ en la lernejo. Temas pri amuzaj okazaĵoj, aktualaj evoluoj kaj multaj aferoj, kiuj instigas nin pripensi. Ĉ. 4100 vortoj kaj multaj bildoŝercoj.

Ligilo: http://esperanto-klaus.de


2023-10-12.10 - Hamburg: Prelego pri pramŝipoj

Pramŝipoj estas rimedo, kiu ebligas trafikon surakve. Per ĝi oni kaj rapide kaj sekure povas atingi celon aliflanke de maro aŭ lago. Norda Germanujo havas multajn pramŝipajn komunikiĝojn, ĉu al najbara lando ĉu al pli fora lando.

La Esperanto-grupo de Hamburg dissendos la prelegon ekde ĉirkau 19:40 h per ZOOM en la mondon, male al aliaj ZOOM-renkonitĝoj de ESPERANTO HAMBURG eblas nur pasiva partopreno.

Reta renkontiĝo – Ni renkontiĝos ĵaŭde de 19:40 – 21:00 h (UTC+1).  
Ligilo por Zoom estas: https://us02web.zoom.us/j/275937442
La sekretvorto estas la jaro, en kiu nia lingvo naskiĝis (unu ok ok sep).


2023-10-13a ĝis 15a - Sarlanda Esperanto-Ligo festos sian 100-jariĝon

Atingis min letero de Martin Thorent, prezidanto de SEL:

Sarlanda Esperanto-Ligo festos sian 100-jariĝon per Jubilea Kultura Semajnfino de la 13a ĝis la 15a de oktobro 2023 en la Kardinal-Wendel-Domo en Homburgo. (https://www.kardinal-wendel-haus.de/)

Atendas vin interesa programo konsistanta el diversaj prelegoj por Esperanto-parolantoj, kursoj por progresintoj kaj komencantoj. En la libroservo vi certe trovos allogajn legaĵojn kaj esperantaĵojn.

 Ni komencas la semajnfinon jam vendrede posttagmeze per via alvojaĝo kaj post la vespermanĝo ni kunsidos en etosa rondo por (pli bone) interkonatiĝi. La tutan sabaton kaj la dimanĉon ni dediĉas al prelegoj, lingvokursoj kaj ekskursoj en la urbon aŭ en la ĉirkaŭaĵon.

La kulmino de la Jubilea Kultura Semajnfino estos la festvespero sabate. Jam antaŭĝoju pri bela, bongusta festbufedo en solena etoso!

Pliaj informoj kaj aliĝilo: https://esperanto-sarlando.info/arangoj/


2023-07-26 - Sonĝoj. E-libro de Erik Tantal

Aperis nova libro kun rakontoj kreitaj de ChatGPT de la aŭtoro Erik Tantal.

La speciala afero pri ĉi tiu libro estas, ke ĝi ne nur publikigas la rakontojn, sed ankaŭ enhavas pliajn informojn donitajn de ChatGPT ekzemple pri la temo de revoj, kaj la aŭtoro submetas la tekstojn al kritika lingva revizio.

Kun AI-generita titolbildo.

Ligilo: Tantal, Erik: Sonĝoj.


2023-07-10 - La kaŝita trezoro de Ludoviko – e-libro de Erik Tantal

Aperis libro de E. Tantal kun alternativ-historia rakonto pri la estiĝo de Esperanto.

Tim kandidatiĝas por labori kiel studenta asistanto en la universitato, sed nur ricevas malakceptojn kontraste al kunstudento, kiu ja konas Esperanton. Nun Tim komencas interesiĝi ankaŭ pri tiu ĉi lingvo. Li lernas, ke ĝia estiĝo ne okazis in la maniero kiel la historio transdonis. Liaj studoj de arkeologio ricevas novan fokuson.

La unua en Esperanto verkita libro kun  AI-generitaj bildoj de Craiyon.

Ligilo: Tantal, Erik: La kaŝita trezoro de Ludoviko.


2023-03-13 - Plena vortaro Germana-Esperanto en 3 volumoj

Karaj geklientoj de Esperanto-Buchversand,

mi ĝojas, ke mi povas informi vin, ke la Plena vortaro Germana-Esperanto de la renoma leksikologo profesoro d-ro Erich-Dieter Krause aperis en la Novjorka eldonejo Mondial de Ulrich Becker. La tri voluma vortaro kaj pluraj aliaj novaj libroj  estas nun mendeblaj en mia reta vendejo www.esperanto-buecher.de.  Simple rigardu!

La "Plena Vortaro Germana-Esperanto" enhavas ne nur la kompletan Esperanto-leksikon de la ĉiutaga lingvo kun multnombraj vortkunmetoj kaj ekzemplodonaj frazoj, sed ĝi ankaŭ prezentas, grandskale, leksikon el ĉiuj, ankaŭ la tute novaj faklingvaj sferoj. Ĝi enhavas pli ol 250 000 leksikajn unuojn (t. e. kapvortoj, vortkunmetoj, parolturnoj) kaj konsekvence estas la plej ampleksa dulingva Esperantovortaro iam ellaborita en la mondo. Ĝia leksika materialo konsiderinde superas tiun prezentitan en "La Nova Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto" (Parizo 2002), la aktuala unulingva normverko por Esperanto. Ĉi tiu vortaro estas la rezulto de pli ol kvindekjara leksikologia kolektado kaj esplorado de plej variaj tekstoj, inter kiuj Esperanto-publicaĵoj el ĉiuj partoj de la mondo, tiel ke ankaŭ la ekstereŭropaj influoj al Esperanto estas adekvate reflektataj. La klara aranĝo de la diversaj vort-signifoj kaj la klasifiko per ciferoj aŭ liter-signoj ene de la kapvortaj artikoloj, la aldono de koncizaj mallongigoj pri faklingva uzo kaj, krome, la ofta prezento de germanlingva klarigo por povi pli bone kompreni la koncernan tradukon faras ĉi tiun vortaron facile uzebla. Cetere ĝi estas verkita surbaze de la novaj oficialaj reguloj por la germana ortografio. Eldonejo Mondial, Novjorko, 2023, tri volumoj kun entute 2511p,  bindita, Prezo: 220€.

Wolfgang Schwanzer, Esperanto-Buchversand


2023-02-12 - La tria libro pri Mupo aperis.

»Estas tro enuige ĉi tie!«, Mupo plendas. Li serĉas ion interesan. Ĉu la mistera pentristo Suronkin povas helpi lin? Ni akompanu Mupon dum liaj sonĝvojaĝoj! Ek al malmola nubo, fabela kastelo, profundo de la maro kaj la alta montaro! 

Erik Tantal: Mupo sonĝas. Rakonto por infanoj, ĉirkaŭ 3600 vortoj en PDF-formato. Ankaŭ havebla en germana lingvo.

Elŝutu ĉi tie: http://esperanto-klaus.de/


2022-12-17 - Kristnaska Kanto

Ĝustatempe por la 4-a Advento venas nova kristnaska kanto. Ĝi estas kun germanlingva muzikfolio sur la hejmpaĝo de Esperanto-Klaus: http://esperanto-klaus.de/Musik-Muziko/


2022-09-02 - Nova legaĵo: »Klaskunveno«

Klaus Friese publikigis sian novan senpage elŝuteblan libron »Klaskunveno« en PDF-dosierformo. Ĝi estas  havebla ĉe lia retpaĝo http://esperanto-klaus.de.

Michael Lennartz opinias: Mi ŝatas tiujn historietojn el la ĉiutaga vivo. Ili meritas grandan atenton en kluboj kaj kursoj. Esperantistoj diras, ke oni pli bone konatiĝas kun la vivo en aliaj landoj. Sed la antaŭkondiĉo estas, ke iu raportas pri siaj travivaĵoj. Ĝuste tion faras Klaus Friese per ĉi tiu libro.


2022-04-05 - Printempaj ofertoj de Esperanto-Buchversand

Karaj klientoj kaj amikoj de Esperanto,

komencas printempo kaj paskaj ferioj. Bona ebleco iom pli konatiĝi kun valora kultura fenomeno de Esperanto, ties riĉa literaturo, ĉu originale verkita, ĉu tradukita.

Mi kore invitas vin viziti mian retan vendejon www.esperanto-buecher.de

La plej novajn librojn vi trovas en la starta paĝo. Sed indas ankaŭ trafoliumi la aliajn paĝojn kun rekomenditaj libroj, kun libroj pri interlingvistiko, kun beletraj aŭ sciencfikciaj verkoj. Kompreneble  mi ankaŭ ofertas interesajn librojn je reduktitaj prezoj.

Vi povas mendi la librojn rekte per la var-korbo en mia reta vendejo (ne necesas registriĝi)  aŭ simple per respondo al tiu ĉi retletero (bv. ne forgesi mencii vian adreson).

Feliĉe ĉijare la Germana Esperanto-Kongreso povas okazi ĉeeste, dum Pentekosto en Oldenburg. Tie mi prezentos miajn librojn kaj vi povas trankvile trafoliumi kaj elekti.

Kore salutas
Wolfgang Schwanzer
Esperanto-Buchversand


2022-03-15 - Infanlibro »Mupo kaj Nabiko«

Klaus Friese publikigis sian senpage elŝuteblan infanlibron »Mupo kaj Nabiko« en PDF-dosierformo. Ĝi estas daŭrigo de »Mupo lernas« kaj havebla ĉe lia retpaĝo http://esperanto-klaus.de.

Ambaŭ libretoj estas belaspekta kaj tre taŭgaj por infanoj. 


2022-02-11 - Nova kartludo

Klaus Friese informas:

Mia nova kartludo Mupo estas nun elŝutebla de mia hejmpaĝo.

esperanto-klaus.de/Mix/Miksa-o

En la pdf-dosiero estas 32 kartoj. Ĉiu ludkarto montras buntan bildon el la e-libro Mupo lernas. Krome troviĝas la simboloj por la koloro kaj la valoro de la karto laŭ germana sistemo. Tiuj kartoj estas uzeblaj ekz. por la ludo Maŭmaŭo, sed ankaŭ aliaj ludoj eblas ekz. kun la aldonita ludkampo. Al tiu apartenas mia propono por nova ludregularo.


Do, printu la dokumentojn kaj ludu!


2022-01-21 - Infanlibro »La velvetena kuniklo«

Vi povas elŝuti la infanlibron »La velvetena kuniklo« de Margery Williams el mia libro-sekcio.

»La velvetena kuniklo« estas usona klasika infanlibro. Ĝi aperis unuafoje en 1922. Juna knabo ricevas ludilan kuniklon kudritan el velvetono (tio estas teksaĵo simila al veluro). La plej saĝa ludilo en la ĉambro estas la felĉevalo, kaj ĝi rakontas, ke ludiloj povas estiĝi _reala_, se ili estas forte amataj de la infanoj. La kuniklo tre ŝatas tiun ideon, sed fine ĝia strebado kondukas al alia, tute neatendita sorto. 


2022-01-15 - Infanlibro »Mupo lernas«

Klaus Friese publikigis sian senpage elŝuteblan infanlibron »Mupo lernas« en Esperanto kaj sub la titolo »Mupo lernt« en germana lingvo en PDF-dosierformo. Ili estas haveblaj ĉe lia retpaĝo http://esperanto-klaus.de